หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778396
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
แผนผังเว็บ
แผนผังเว็บไซต์
หน้าหลัก
        ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ภาพกิจกรรม       ข่าวประชาสัมพันธ์       กิจกรรม / อบรม       สถิติการดำเนินงาน       คำถามที่พบบ่อย       ติดต่อศูนย์ฯ
 
สหกิจศึกษานานาชาติ
        ความสำคัญของสหกิจนานาชาติ       ประวัติความเป็นมา       วัตถุประสงค์       การดำเนินงานโครงการ       คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ       กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ     สมาชิกอาเซียน     ข่าวเกี่ยวกับอาเซียน     Link ที่เกี่ยวข้อง
คณาจารย์
        รายนามประธานคณาจารย์นิเทศ       บทบาทประธานคณาจารย์นิเทศ       ขั้นตอนการนิเทศงาน       คู่มือสหกิจศึกษา       การประเมินผลนักศึกษา
 
สถานประกอบการ
        ขั้นตอนการรับนักศึกษา       วัตถุประสงค์การนิเทศงาน       คู่มือสถานประกอบการ       การประเมินผลนักศึกษา
 
ปฏิทินสหกิจศึกษา
      ภาค 3/2558     ภาค 2/2558     ภาค 1/2559
นักศึกษา
        รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
        บทเรียน
        การเขียนจดหมายสมัครงาน
      แนวปฏิบัติสหกิจศึกษา
        ก่อนสหกิจศึกษา
          คุณสมบัตินักศึกษา     รายวิชาเงื่อนไข     การยื่นคำร้อง
        ระหว่างสหกิจศึกษา
          การรายงานตัว     การยืมเครื่องมือ     การลา การชดเชยเวลา     ขั้นตอนการนิเทศ     ผู้ประสานงานนิเทศ
        หลังสหกิจศึกษา
          การสัมมนาวิชาการ     การประเมินผล
      งานทุน สหกิจศึกษา     คู่มือสหกิจศึกษา     เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ       แบบทดสอบต่าง ๆ
        แบบทดสอบ IQ (1)     แบบทดสอบ IQ (2)     แบบทดสอบ EQ     ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ     อาชีพไหนที่ใช่     สาขาแห่งอนาคต