หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 773805
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 12
Image
อ่านข่าวเก่าที่นี่
รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
National Cooperative Education Award
ขอแสดงความยินดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับรางวัล
            สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
คุณธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ กับรางวัล
            ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ
วันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5 (6 มิถุนายน 2556)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย จัดงาน “วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556” ซึ่งได้มีการคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติและระดับเครือข่ายในประเภทต่างๆ สำหรับรางวัลสถานศึกษาสหกิจ ศึกษาดีเด่น ด้านสถานศึกษาดำเนินการสหกิ จศึกษานานาชาติ ซึ่งพิจารณาจากการเตรียมความพร้อมสู่ระดับนานาชาติ ทั้งด้านพัฒนาทักษะขีดความสามารถด้านอาชีพ ความพร้อมในการประกอบอาชีพ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา สถานศึกษาได้ประสานความร่วม มือกับสถานประกอบการในการจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสม <<อ่านต่อ>>
"ข้อคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2555" <<Clip VDO>>    

กิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับชาติ ในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556
<<ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง>>
- แบบฟอร์ม เสนอโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลโครงงาน/งานประจำดีเด่น
- แบบฟอร์ม เสนอนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
- เกณฑ์การประกวด
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดิลก มูลวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ Hitachi Global Storage Technologies (Thailand) Ltd. ได้รับรางวัล "ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการระดับชาติ"ในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 ณ ห้องรอยัลจูบิลลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
ขอแสดงความยินดีกับ นายหัสดี พิมพ์สุวรรณ นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับรางวัล "นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ"จากการส่งโครงงาน "ระบบทดสอบการเป็นไปตามมาตราฐานเอ็กซ์ทรีดี" เข้าประกวดในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 <<อ่านต่อ>>          <<Clip VDO>>
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ได้รับรางวัลโครงงาน / งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ง

นายพงศธร วิชิโต สาขาวิศวกรรมการผลิต
นางสาววนารี เชิดชู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นายภานุ ศรัณยคุปต์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ(การจัดการการตลาด)
นางสาวพิชชานันท์ ธัญญาพานิชย์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ(การจัดการการตลาด)
นางสาวบงกช บุญอินทร์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ(การจัดการการตลาด)
นายพีระพงศ์ วงศ์อัศวนฤมล สาขาเทคโนโลยีการจัดการ(การจัดการการตลาด)
นายวิวัฒน์ อั่วกลาง สาขาวิศวกรรมเคมี
นายซอและห์ ดือเร๊ะ สาขาเทคโนโลยีธรณี
<<อ่านรายละเอียดของแต่ละรางวัล>>