หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 773805
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 12
 Image
บทเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา <Pre-Coop> ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558 || ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
    สัปดาห์ที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559
    เรื่อง "สหกิจศึกษาคืออะไร/เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
    เรื่อง "ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน กรอกใบสมัคร และประวัติส่วนตัว "
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1   
       
    กิจกรรมเพิ่มเติม วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2559
      เรื่อง "กิจกรรม SUT SEE"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559
      เรื่อง "วัฒนธรรมองค์กร"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559
      เรื่อง "ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1
       
    กิจกรรมพิเศษ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
      กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ 2558
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559
      เรื่อง "SAFTY FIRST"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559
      เรื่อง "จัดการให้ได้ วางแผนให้เป็น"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559
      เรื่อง "เทคนิตการคิดดอย่างสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
      เรื่อง "การเขียนรายงานสหกิจศึกษา และการนำเสนอ"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559
      เรื่อง "เทคนิคการทำงาน"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1 :: ตอนที่ 2
      หมายเหตุ ¨กำหนดการหรือหัวข้อบรรยายอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

©2012 The Center for Cooperative Education and Career Development
Suranaree University of Technology
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3045,53 E-mail : coop@sut.ac.th
ติดต่อ Web Master 0-4422-3098