หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 773219
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 8
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
 
โครงการ “WACE Global Challenge รุ่นที่ 4”
นักศึกษากำลังมองหาประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรในระดับนานาชาติอยู่หรือไม่? (ทำงานผ่านช่องทางสื่อสารอินเตอร์เน็ตในยุค New normal) โครงการ “WACE Global Challenge รุ่นที่ 4” เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
- ประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรระดับนานาชาติ
- ประสบการณ์การทำงานเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติจากทั่วโลก
- การทำงานในรูปแบบ virtual เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
กำหนดการส่งเอกสารการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
การสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนกองทุนสหกิจศึกษานานาชาติและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนกองทุนสหกิจศึกษานานาชาติและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETING ทั้งนี้มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจาก Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และมีกำหนดจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ได้ยื่นสมัครขอรับทุนฯ ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จำนวน 3 ราย ซึ่งจะมีการประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนดังกล่าวต่อไป (ดูเพิ่มเติม)
 
โอกาสในการไปสหกิจศึกษา และร่วมงาน บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รับฟังโอกาสในการไปสหกิจศึกษา และโอกาสในการร่วมงาน บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด (DSST) รูปแบบกิจกรรม : ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น.
ลิ้งค์ข้อมูลแนะนำสถานประกอบการ (ดูเพิ่มเติม)
 
ประชุมหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำคณะอาจารย์ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร จันทร์ฉาย รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ อาจารย์มานะศักดิ์ ภมรมาลีรัตน์ และนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ไปประชุมหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษากับผู้ประกอบการในพื้นที่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เพชรดา ศรชัยไพศาล นายกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว ในการบรรยาย ให้ความรู้ และนำคณะเดินทางเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และได้ดำเนินการภายใต้มาตรการสถานการณ์โควิด-19 อย่างเคร่งครัด
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่น เอเชีย จำกัด
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รับฟังโอกาสในการไปสหกิจศึกษา และโอกาสในการร่วมงาน บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่น เอเชีย จำกัด รูปแบบกิจกรรม : ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น.
สหกิจศึกษาที่ Denso ดีอย่างไร https://youtu.be/1wlLCFIB1lc ไปสหกิจศึกษาที่ Denso ได้ทำโครงงานอะไรบ้าง https://youtu.be/XK230HfGhss
ลิ้งค์ข้อมูลแนะนำสถานประกอบการ
1) https://www.facebook.com/ThaiDENSOGroup/videos/1907382819274807
2) https://www.youtube.com/watch?v=H0_wJ3Z3iNE (ดูเพิ่มเติม)
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ เพื่อไปแลกเปลี่ยนประจำเทอม Fall 2022 (October 2022)
Mie University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความร่วมมือกับ มทส. เปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ เพื่อไปแลกเปลี่ยนประจำเทอม Fall 2022 (October 2022) - รายละเอียดเพิ่มเติม และเอกสารการสมัคร https://bit.ly/3tn1gT3 หรือสแกน QR code - Application Guide for October 2022 https://bit.ly/3FJuSwD - ส่งเอกสารการสมัครมาที่ e-mail: kamonwan@sut.ac.th ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (กมลวรรณ) โทร. 044-223052 หรือ e-mail: kamonwan@sut.ac.th ***ทั้งนี้ Mie University ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ดูเพิ่มเติม)
 
การรับสมัคร นศ. สหกิจศึกษานานาชาติ เทอม 2/2565 ของ University of Victoria
University of Victoria รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ประเทศแคนาดา ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 (พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. Research Intern for Computer-Aided Design and Engineering (CAD/CAE) 2. Research Intern for Model Based Design of Electrified Vehicles (EVs) นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติ (ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก http://coop.sut.ac.th/inter/index หรือสแกน QR Code) และส่งเอกสารในรูปแบบ pdf ไฟล์ มาทีอีเมล kamonwan@sut.ac.th ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 หมายเหตุ University of Victoria สงวนสิทธิ์การคัดเลือกนักศึกษา ทั้งนี้ การขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศแคนาดา และระเบียบพิธีการตรวจคนเข้าเมือง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล kamonwan@sut.ac.th หรือ โทร. 044-223052 (ดูเพิ่มเติม)