หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
      หน้าหลัก สหกิจนานาชาติ
      ความสำคัญของสหกิจนานาชาติ       ความเป็นมาสหกิจศึกษานานาชาติ       วัตถุประสงค์       การดำเนินงานโครงการ       ข้อกำหนดในการรับสมัครงาน       กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ       ปฏิทินกิจกรรม       กิจกรรมที่ผ่านมา / ภาพกิจกรรม

                              สมาชิกอาเซียน
   ข่าวเกี่ยวกับอาเซียน

                       ถาม - ตอบ
 
   

                        Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
สหกิจศึกษานานาชาติ International Cooperative Education
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ความสำคัญของสหกิจศึกษานานาชาติ

“.....ผมเชื่อว่าการทำสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ หากทำได้เต็มที่ จะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิต ช่วยให้การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีความรู้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ จึงเป็นหนทางหนึ่งของการเตรียมตัวบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการประชุมสหกิจกิจศึกษานานาชาติ 2011 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อกลางปี 2554 ที่ผ่านมา ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ขององค์กรการศึกษาของแต่ละประเทศในการจัดสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษาระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยของไทยก็ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศต่างๆ ที่ร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาของไทย ได้เรียนรู้การทำงานและวัฒนธรรมของประเทศที่ตนได้ไปทำงานสหกิจศึกษา เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย หากมหาวิทยาลัยในอาเซียนทุกประเทศร่วมมือกันในการจัดสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ ก็จะเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งและช่วยพัฒนาบัณฑิตในประเทศกลุ่มอาเซียน อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย ดังนั้น การเตรียมตัวนักศึกษาให้มีความรู้ด้านภาษา อาจจะไม่แค่ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นภาษาหลักของคนทั้งโลกแล้ว ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมอีกด้วย…”

ความตอนหนึ่งจากปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
สหกิจศึกษากับการพัฒนานักศึกษาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

 
      จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 43523
      จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1