หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778459
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
รายชื่อผู้รับผิดชอบ จัดกางานสหกิจศึกษา
-->
    สัปดาห์ที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
    เรื่อง "สหกิจศึกษาคืออะไร/เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ"
      ดู VDO บรรยาย  ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
    เรื่อง "ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน"
      ดู VDO บรรยาย  ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
    เรื่อง "เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานด้วยภาษาอังกฤษ"
      ดู VDO บรรยาย  ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
    เรื่อง "วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว"
      ดู VDO บรรยาย  ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
    เรื่อง ""
      ดู VDO บรรยาย  ตอนที่ 1