หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
      หน้าหลัก สหกิจนานาชาติ
      ความสำคัญของสหกิจนานาชาติ       ความเป็นมาสหกิจศึกษานานาชาติ       วัตถุประสงค์       การดำเนินงานโครงการ       ข้อกำหนดในการรับสมัครงาน       กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ       ปฏิทินกิจกรรม       กิจกรรมที่ผ่านมา / ภาพกิจกรรม

                              สมาชิกอาเซียน
   ข่าวเกี่ยวกับอาเซียน

                       ถาม - ตอบ
 
   

                        Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
สหกิจศึกษานานาชาติ International Cooperative Education
ภาพกิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ
กิจกรรมมารยาทสากล

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม "มารยาทสากล" ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง B 3103 อาคารเรียนรวม 1 เพื่อนักศึกษาที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคลเชื่อชาติต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมารยาทและการวางตัวกับชาวตะวันตก อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมารยาทและการวางตัวกับชาวตะวันออก และนายมูฮัมหมัดอามีน มีเหาะ นักศึกษาจากชมรมมุสลิม ที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมารยาทและการวางตัวกับชาวมุสลิม


      จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 41088
      จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1