หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
      หน้าหลัก สหกิจนานาชาติ
      ความสำคัญของสหกิจนานาชาติ       ความเป็นมาสหกิจศึกษานานาชาติ       วัตถุประสงค์       การดำเนินงานโครงการ       ข้อกำหนดในการรับสมัครงาน       กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ       ปฏิทินกิจกรรม       กิจกรรมที่ผ่านมา / ภาพกิจกรรม

                              สมาชิกอาเซียน
   ข่าวเกี่ยวกับอาเซียน

                       ถาม - ตอบ
 
   

                        Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
สหกิจศึกษานานาชาติ International Cooperative Education
ภาพกิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ" ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้อง B 5101 อาคารเรียนรวม 2 เพื่อนักศึกษาที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และผู้ที่สนใจได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับการเตรียมตัว การปรับตัว การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการมาปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ของนักศึกษานานาชาติ ได้แก่

  1. Mr. Filemon Yoga Adhisatya, Atma Jaya Yogyakarta University, Indonesia
  2. Mr. Yosafat Nugraha Aji Pratama, Atma Jaya Yogyakarta University, Indonesia
  3. Mr. Billy Yehezkiel, Atma Jaya Yogyakarta University, Indonesia
  4. Ms. Chaterine Alvina Prima Hapsari, Atma Jaya Yogyakarta University, Indonesia
  5. Mr. Christian Hangi, Durban University of Technology, South Africa
 

      จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 41088
      จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1