หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
      หน้าหลัก สหกิจนานาชาติ
      ความสำคัญของสหกิจนานาชาติ       ความเป็นมาสหกิจศึกษานานาชาติ       วัตถุประสงค์       การดำเนินงานโครงการ       ข้อกำหนดในการรับสมัครงาน       กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ       ปฏิทินกิจกรรม       กิจกรรมที่ผ่านมา / ภาพกิจกรรม

                              สมาชิกอาเซียน
   ข่าวเกี่ยวกับอาเซียน

                       ถาม - ตอบ
 
   

                        Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
สหกิจศึกษานานาชาติ International Cooperative Education
ภาพกิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ
กิจกรรม "วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว"

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม "วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว" ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้อง B 3103 อาคารเรียนรวม 1 เพื่อนักศึกษาที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะและวัฒนธรรมขององค์กรข้ามชาติ เช่น วัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่น วัฒนธรรมองค์กรแบบอินเดีย วัฒนธรรมองค์กรแบบยุโรป เป็นต้น ตลอดจนวิธีในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ ที่นักศึกษาอาจต้องเผชิญในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณกรุณา ชูนินทร์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ คุณจิรวัฒน์ ลัคนาวัน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้


      จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 41088
      จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1