หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
      หน้าหลัก สหกิจนานาชาติ
      ความสำคัญของสหกิจนานาชาติ       ความเป็นมาสหกิจศึกษานานาชาติ       วัตถุประสงค์       การดำเนินงานโครงการ       ข้อกำหนดในการรับสมัครงาน       กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ       ปฏิทินกิจกรรม       กิจกรรมที่ผ่านมา / ภาพกิจกรรม

                              สมาชิกอาเซียน
   ข่าวเกี่ยวกับอาเซียน

                       ถาม - ตอบ
 
   

                        Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
สหกิจศึกษานานาชาติ International Cooperative Education
ภาพกิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ
กิจกรรม "รอบรู้ประชาคมอาเซียน: ความท้าทาย และโอกาสของบัณฑิตไทยในตลาดแรงงานอาเซียน"

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม "รอบรู้ประชาคมอาเซียน: ความท้าทาย และโอกาสของบัณฑิตไทยในตลาดแรงงานอาเซียน" ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ ห้อง B 3103 อาคารเรียนรวม 1 เพื่อนักศึกษาที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสทางด้านอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากคุณรัดเกล้า เจริญสุข ผู้จัดการแผนกพัฒนาศักยภาพ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เป็นวิทยากรบรรยาย


      จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 41088
      จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1