หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
      หน้าหลัก สหกิจนานาชาติ
      ความสำคัญของสหกิจนานาชาติ       ความเป็นมาสหกิจศึกษานานาชาติ       วัตถุประสงค์       การดำเนินงานโครงการ       ข้อกำหนดในการรับสมัครงาน       กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ       ปฏิทินกิจกรรม       กิจกรรมที่ผ่านมา / ภาพกิจกรรม

                              สมาชิกอาเซียน
   ข่าวเกี่ยวกับอาเซียน

                       ถาม - ตอบ
 
   

                        Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
สหกิจศึกษานานาชาติ International Cooperative Education
ภาพกิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ
กิจกรรม "จากพี่ สู่น้อง : ประสบการณ์สหกิจศึกษานานาชาติ"

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม "จากพี่ สู่น้อง : ประสบการณ์สหกิจศึกษานานาชาติ" ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง B 1213 อาคารเรียนรวม 1 เพื่อให้พี่ ๆ ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ ทั้งประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา และประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน โดยวิทยากร คุณเพ็ญนภา นาคดี หรือ พี่พอลล่า ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การไปปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พี่กฤตเมธ โพธิ์ทอง พี่ภาระเดช ไตรทิพย์ จากสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีกับประสบการณ์ในประเทศมาเลเซีย และพี่เปิ้ล พวงผกา โรจนบัณฑิต จากสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี กับประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่น


      จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 41088
      จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1