หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 762393
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
 Image

บทเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา <Pre-Coop> ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

    สัปดาห์ที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
    เรื่อง "สหกิจศึกษาคืออะไร/เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ"
      ดู VDO บรรยาย  ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
    เรื่อง "ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน กรอกใบสมัคร และประวัติส่วนตัว "
      ดู VDO บรรยาย     ตอนที่ 1
       
   

สัปดาห์ที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

    เรื่อง "สหกิจศึกษานานาชาติ"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
   

สัปดาห์ที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559

    เรื่อง "งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการ"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
   

สัปดาห์ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559

    เรื่อง "เทคนิคการเขียนรายงาน ปละการนำเสนอ"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
   

สัปดาห์ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559

    เรื่อง "วัฒนธรรมองค์กร"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
   

สัปดาห์ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559

    เรื่อง "กิจกรรมดูหนัง" และ "การบรรยายพิเศษ โดย คุณพนิดา แซ่จิว"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1   ตอนที่ 2
       
   

สัปดาห์ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560

    เรื่อง "การสัมภาษณ์งานอย่างไร ตรงกับองค์กร"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
      หมายเหตุ ¨กำหนดการหรือหัวข้อบรรยายอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

บทเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาอื่นๆ
ประจำปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ประจำปีการศึกษา 2559
     

 


©2012 The Center for Cooperative Education and Career Development
Suranaree University of Technology
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3045,53 E-mail : coop@sut.ac.th
ติดต่อ Web Master 0-4422-3098