หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 762393
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
 Image
บทเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา <Pre-Coop> ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
    สัปดาห์ที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558
    เรื่อง "สหกิจศึกษาคืออะไร/เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558
    เรื่อง "ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน กรอกใบสมัคร และประวัติส่วนตัว "
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1   
       
    กิจกรรมเพิ่มเติม วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
      เรื่อง "กิจกรรมการเขียนจดหมายสมัครงาน 2/2558"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1   ตอนที่ 2
       
    สัปดาห์ที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558
      เรื่อง " สหกิจศึกษานานาชาติ 2/2558"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1   ตอนที่ 2   ตอนที่ 3
       
    กิจกรรมเพิ่มเติม วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2558
      เรื่อง "วัฒนธรรมองค์กร"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1   ตอนที่ 2
       
   

สัปดาห์ที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558

    เรื่อง " เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
    กิจกรรมเพิ่มเติม วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558
      เรื่อง "วัฒนธรรมข้ามชาติ"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
   

สัปดาห์ที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 (ชดเชยวันที่ 10 ธันวาคม 2558 - วันรัฐธรรมนูญ)

    เรื่อง "การปักหมุด Google Map"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
   

สัปดาห์ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558

    เรื่อง " จัดการให้ได้วางแผนให้เป็น"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
    สัปดาห์ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558
    งดเรียน (สอบกลางภาค)
       
   

สัปดาห์ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559

    เรื่อง " อาชีวอนามัยและความปลอดภัย"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
    สัปดาห์ที่ 9 วันอาทิตยี่ 24 มกราคม 2559
      เรื่อง "เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
    กิจกรรมพิเศษ
พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/ 2558
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1 ::  ตอนที่ 2 :: ตอนที่ 3 
       
    สัปดาห์ที่ 11 วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
      -นักศึกษารับฟังโอวาทจากอธิการบดี
-ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1 ::  ตอนที่ 2 :: ตอนที่ 3 
       
      หมายเหตุ ¨กำหนดการหรือหัวข้อบรรยายอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

©2012 The Center for Cooperative Education and Career Development
Suranaree University of Technology
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3045,53 E-mail : coop@sut.ac.th
ติดต่อ Web Master 0-4422-3098