หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 769393
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 12
คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา
รายวิชาเงื่อนไข

1.สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

2.สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

3.สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

4.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

5.สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์