หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778455
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
5S
กิจกรรม 5ส. ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส.
ช่วงบ่ายของทุกวันศุกร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้มีการจัดทำ 5ส. เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่ความรับผิดชอบ
เรามาทำความรู้จักกับ 5ส. กันก่อน
เรามาเริ่มทำ 5ส. กันเถอะ
Big Cleaning Day
Before After
จัดเก็บสายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เรียบร้อยขึ้น จัดการสะสางเอกสารบนโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบ ดูสะอาดตา
   
สะสางให้สะอาด เก็บของให้สะดวกต่อการใช้งาน เก้าอี้จัดให้เป็นระเบียบ
   
เมื่อสะสาง โต๊ะทำงานก็สะอาด เกิดความสะดวก ต่อไปก็คือสุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อทัศนะคติที่ดีในการทำงาน
   
สิ่งของที่วางอยู่ตามพื้นห้อง ทำให้ดูไม่เป็นระเบียบ จัดเก็บสิ่งของเข้าที่เข้าทาง ทำให้พื้นที่นั้นดูสะอาด
   
เมื่อ 5ส. สำเร็จ
 
ติดป้ายบอกบริเวณพื้นที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย์ และการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ติดต่อ
โดยการแจ้งหมายเลขโต๊ะของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ
   
เอกสารประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา ตู้เก็บเอกสาร ระบุชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบ
   
มุมรับรองแขก มุมหนังสือพิมพ์
   
ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ มุมบริการน้ำดื่ม
   
สายคอมพิวเตอร์จัดเก็บเรียบร้อย