ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    , เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (University of Innovation)   , อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 
สัปดาห์ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(ลงประกาศวันที่ 15-19 ก.ค.)
 
 
 
 
 
 
     
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
64
ผู้เข้าชมวันนี้
:
16
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
:
80
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
666
ผู้เข้าชมทั้งหมด
:
32868
 
 
 
เริ่มนับวันที่ 22 กรกฏาคม 2551

*************************************
    

                            รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
                                การศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา
                                และหลักสูตร


 
 


 


 

 

 

 

 


Best quality on Internet Explorer 11

Click here to Download Internet Explorer 11

 

   
 
 
   
รายการ
เหมาะ
สม
ปรับ
ปรุง
   
1.เนื้อหาสาระ
   
2.ความทันสมัยของข้อมูล
   
3.การสืบค้นข้อมูล
   
4.การออกแบบเว็บไซต์
   
5.อื่น ๆ
 
ระบุ..