ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    , เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (University of Innovation)   , อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom, and Dignity) 
สัปดาห์ที่ 1-2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ลงประกาศวันที่ 8-13 พ.ย. 62)
 
 
 
 
 
•  MIS
 
 
 
 
 
     
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
6
ผู้เข้าชมวันนี้
:
10
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
:
101
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
371
ผู้เข้าชมทั้งหมด
:
39034
 
 
 
เริ่มนับวันที่ 22 กรกฏาคม 2551
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
-------------------------------------------------------------
       ปีการศึกษา 2560
       (ระดับมหาวิทยาลัย/สำนักวิชา ใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นปีแรก
        ระดับหลักสูตร ใช้เกณฑ์ AUN-QA ปี 2558 เป็นต้นไป)


         ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ได้ดำเนินการตามระบบ CUPT QA (Phase 2) โดยใช้เกณฑ์
   EdPEx เป็นปีแรก  ดังนั้น จึงไม่มีผลการประเมินคุณภาพ  
   การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
โดยมีข้อมูลดังนี้

     1. โครงร่างองค์กร มทส. ปีการศึกษา 2560 
          (pdf >> / docx>>)
     2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง
         การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ด้วยเกณฑ์ EdPEx
         มทส. ปีการศึกษา 2560

     3. หมวด 7 ผลลัพธ์ของ  มทส. ปีการศึกษา 2560
         (pdf >> / docx>>)


                              <<คลิกดูภาพใหญ่>>

----------------------------------------------------------

         ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ได้ดำเนินการตามระบบ CUPT QA (Phase 2) โดยใช้เกณฑ์
   EdPEx เป็นปีแรก  ดังนั้น จึงไม่มีผลการประเมินคุณภาพ  
   การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
โดยมีข้อมูลดังนี้

     1. โครงร่างองค์กร มทส. ปีการศึกษา 2560 
          (pdf >> / docx>>)
     2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง
         การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ด้วยเกณฑ์ EdPEx
         มทส. ปีการศึกษา 2560

     3. หมวด 7 ผลลัพธ์ของ  มทส. ปีการศึกษา 2560
         (pdf >> / docx>>)


                              <<คลิกดูภาพใหญ่>>

----------------------------------------------------------
 

         ปีการศึกษา 2559 

         (upload วันที่ 9 ก.พ. 2561)

      ------------------------------------------------------

        ปีการศึกษา 2558 

      (upload วันที่ 6 ม.ค. 2560)

         ปีการศึกษา 2557 

        (upload วันที่ 7 ม.ค. 2559)


          ปีการศึกษา 2556 

        (upload วันที่ 19 พ.ย. 2557)

          ปีการศึกษา 2555 

          (upload วันที่ 20 พ.ย. 2556)

          ปีการศึกษา 2554

 

          ปีการศึกษา 2553
 
         ปีการศึกษา 2552
 
         ปีการศึกษา 2551
 
          ปีการศึกษา 2550