ราคามันสำปะหลัง
ราคาหัวมันสด/มันเส้น (นครราชสีมา) 
ราคามันเส้น/โกดังส่งออก (อยุธยา) 
ราคามันเส้น (กรมการค้าภายใน)
การส่งออกมันเส้น/มันอัดเม็ด (สภาหอการค้าฯ) 
		
		
ชื่อ Admin

รหัสผ่าน :


 
 
 
 
 

         พันธุ์ที่เพาะปลูก
         การปรับปรุงดิน โดยวิธีการใช้ ปุ๋ยพืชสด
         การป้องกันชะล้างพังทลายของดิน โดยการใช้หญ้าแฝก
         การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ด้วยวิธีการเลือกใช้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์
         ปัญหาผลผลิตมันสำปะหลังต่ำ เนื่องจากขาดจุลธาตุสังกะสี
         วิธีการเพาะปลูกมันสำปะหลังที่เหมาะสม
         ศัตรูของมันสำปะหลังที่สำคัญ
         โรค และศัตรูของมันสำปะหลัง
โรค และศัตรูของมันสำปะหลัง

ศุกร์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2551


ในสภาพการปลูกทั่วไป มันสำปะหลังมีศัตรูพืชเข้าทำลายเพียงเล็กน้อย หากพบระบาดรุนแรงควรดำเนินการ ดังนี้ โรคที่สำคัญและการป้องกันกำจัด
โรค สาเหตุ ลักษณะอาการ ฃ่วงเวลาระบาด การป้องกันกำจัด
โรคใบไหม้ เชื้อแบคทีเรีย ใบเริ่มมีจุดแผลรูปเหลี่ยม ฉ่ำน้ำ เหี่ยวคล้ายน้ำร้อนลวก เมื่อแผลขยายติดกัน ทำให้เกิดอาการใบไหม้ ใบร่วงหล่น มีอาการตายจากยอดและลามลงสู่ต้น ที่ลำต้นอาจพบอาการเปลือกแตก ยางไหล ภายในลำต้นมีสีดำ ระบาดรุนแรงในช่วงฝนตกชุก -ปลูกพันธุ์ทนทานต่อโรค คือ ระยอง 90
-ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งและแปลงที่มีโรคระบาด
-เก็บส่วนต้นและใบที่เป็นโรค เผาทำลายนอก แปลงปลูก
-ในแหล่งที่โรคระบาดรุนแรง ให้ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง หรือ พืชตระกูลถั่ว เป็น เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน