ราคามันสำปะหลัง
ราคาหัวมันสด/มันเส้น (นครราชสีมา) 
ราคามันเส้น/โกดังส่งออก (อยุธยา) 
ราคามันเส้น (กรมการค้าภายใน)
การส่งออกมันเส้น/มันอัดเม็ด (สภาหอการค้าฯ) 
		
		
ชื่อ Admin

รหัสผ่าน :


 
 
 
 
 

         พันธุ์ที่เพาะปลูก
         การปรับปรุงดิน โดยวิธีการใช้ ปุ๋ยพืชสด
         การป้องกันชะล้างพังทลายของดิน โดยการใช้หญ้าแฝก
         การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ด้วยวิธีการเลือกใช้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์
         ปัญหาผลผลิตมันสำปะหลังต่ำ เนื่องจากขาดจุลธาตุสังกะสี
         วิธีการเพาะปลูกมันสำปะหลังที่เหมาะสม
         ศัตรูของมันสำปะหลังที่สำคัญ
         โรค และศัตรูของมันสำปะหลัง
พันธุ์ที่เพาะปลูก

อังคาร ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2551


ตารางเปรียบเทียบพันธุ์ต่างๆ  รายละเอียดคลิกที่ตาราง

พันธุ์มันสำปะหลัง
และการเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
พันธุ์ที่ได้รับการรับรอง
               
         มันสำปะหลังทุกพันธุ์ที่ได้รับการรับรองมีความสามารถให้ผลผลิตเกิน 15 ตันต่อไร่ ได้ทั้งสิ้นแต่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่และการจัดการ
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 5 (CMR25-105-112)
เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์ 27-77-10 กับพันธุ์ระยอง 3 ผสมพันธุ์ขึ้นในปี 2525

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก