การแสดงดนตรีสากล วง Sompordee SUT Band แสดงงานคืนสู่เหย้า เราชาว วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 2 ธ.ค. 2560 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มทส.

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 10

Sompordee SUT Band เข้าค่ายซ้อมดนตรีระหว่างวันที่ 20-24 ธ.ค. 2560 ณ ห้องซ้อมดนตรีสากล ส่วนกิจการนักศึกษา มทส.

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 53

  

การแสดงดนตรีสากล วงSompordee SUT Band แสดงงานสถาปนาครบรอบ 27 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 21 ก.ค.60 ณ อาคารสุรพัฒน์2

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 49

การแสดงดนตรีสากล วงSompordee SUT Band แสดงงานตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่22 ในวันที่ 24 ส.ค. 60 ณ อาคารสุรพัฒน์2 มทส.

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 32

การแสดงดนตรีสากลวง Sompordee SUT Band แสดงงานบริจาคโลหิต ในวันที่ 24 ก.ค. 60 ณ อาคารเรียนรวม1 มทส.

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 14