การแสดงดนตรีสากล วงSompordee SUT Band แสดงงานสถาปนาครบรอบ 27 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 21 ก.ค.60 ณ อาคารสุรพัฒน์2

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 15

การแสดงดนตรีสากล วงSompordee SUT Band แสดงงานตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่22 ในวันที่ 24 ส.ค. 60 ณ อาคารสุรพัฒน์2 มทส.

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 32

การแสดงดนตรีสากลวง Sompordee SUT Band แสดงงานบริจาคโลหิต ในวันที่ 24 ก.ค. 60 ณ อาคารเรียนรวม1 มทส.

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 14

การแสดงดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านงานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 ก.ค. 60 ณ อาคารสุรพัฒน์2 มทส.

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 39

การแสดงร้องประสานเสียงวง Sompordee SUT Band แสดงงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 ก.ค. 60 ณ อาคารสุรพัฒน์2 มทส.

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 4

การแสดงดนตรีสากลวง Sompordee SUT Band และการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทยวงปีบทอง แสดงงาน The 22Natinal Convention on Civil Engineering & The International Convention on Civil Engineering 2017 ในวันที่ 20 ก.ค. 60 ณ The Greenery Resort KhaoYai

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 27