การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านวงโปงลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี งานเกษตรแห่งชาติ 2563 10 ม.ค. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

img_6711 img_6712 img_6713 img_6714 img_6715 img_6716 img_6717 img_6719

การเเสดงวงดนตรีSompordee SUT Band เนื่องในงานครบรอบ100ปีโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 29 ธันวาคม 2562

img_6512 img_6519 img_6524 img_6529 img_6537 img_6538 img_6542 img_6543 img_6546 img_6566 timeline_20191230_180805

Sompordee SUT Band งานเชิดชูเกียรติและขอบคุณแด่บัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้ได้รับเข็มกิตติการทองคำ 29 พ.ย. 62 ณ อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

img_6491 img_6493 img_6494 img_6495 img_6496 img_6497