การแสดงดนตรีสากล วง Sompordee SUT Band งาน บายเนียร์​ วิศวกรรม เซรามิก​วันที่ 9 มิถุนายน ​พ.ศ. 2561 ณ โรงอาหาร​กลาง ครัวท่านท้าว มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​สุ​ร​นารี​

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 12

การแสดงดนตรีสากล วง Sompordee SUT Band งาน เกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาคาร 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 19

การแสดงดนตรีสากล วง Sompordee SUT Band งาน Byenior Party สาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ อาคาร สุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 21

กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์จิตอาสาครั้งที่ 9 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนศูนย์การศึกษาคนตาบอด จ.นครราชสีมา

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 22

การแสดงดนตรีสากล วง Sompordee SUT Band งานเดินตามรอยเท้าพ่อ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอพักสุรนิเวศ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 11

การแสดงดนตรีสากล วง Sompordee SUT Band วันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 15

การแสดงดนตรีสากลวง Sompordee SUT Band งานบานศรีสู่ขวัญหอพักสุรนิเวศ 13 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คลังภาพ

งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 20-22 มกราคม พ.ศ 2561

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 9