การแสดงดนตรีสากลวง Sompordee SUT Band งานมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ อาคารสุรพัฒน์2 วันที่ 17 กันยายน 2563

img_7326 img_7333 img_7337 img_7339 img_7348 img_7351 img_7359-2 img_7372

การแสดงดนตรีสากล วงSompordee SUT Band งาน Happy Night Moonshine Run Loifaa 2020 วันที่ 5 ก.ย. 63 ณ สถานที่อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคลองชลภาวัฒนา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

img_7300 img_7303-2 img_7308-2 img_7319 img_7282 img_7280-2 img_7256 img_7258-2 img_7266 img_7268 img_7272 img_7274 img_7252

การแสดงดนตรีพื้นบ้านวงปีปทอง งาน Happy Night Moonshine Run Loifaa 2020 วันที่ 4 ก.ย. 63 ณ สถานที่อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคลองชลภาวัฒนา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

26270 26269 26271

ปฐมนิเทศนักศึกษาโควต้าดนตรีเเละนาฏศิลป์งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา2563 21 สิงหาคม 2563 ณ อาคารกิจการนักศึกษา1

img_7214 img_7215 img_7216 img_7217 img_7218 img_7219 img_7221 img_7222

การเเสดงนาฏศิลป์ และดนตรีสากลวงSompordee SUT Band งานบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 14 สิงหาคม 2563

img_7197 img_7198 img_7199 img_7200 img_7201 img_7203 img_7207 img_7208 img_7209 img_7213

การบรรเลงดนตรีไทย นำไหว้ครู และร้องเพลงพระคุณที่สาม พิธีไหว้ครูปีการศึกษา2563 ณ อาคารสุรพัฒน์2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

113486262_3451629584849743_7968803450729157874_o 114806382_3451634238182611_3886380982859331806_o 115756239_3451629788183056_2798952669767167376_o 115772189_3451629751516393_2447757404016437523_o 115777476_3451629771516391_826105282434915482_o

การแสดงดนตรีสากลวงSompordee SUT Band งานเลี้ยงรับรองเเละพิธีมอบโล่กิตติการในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครบ 30 ปี วันที่ 27 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร

img_7157 img_7159 img_7160 img_7161 img_7164 img_7169 img_7173 img_7174 img_7182