ภาพกิจกรรมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

Sino – Thai Cultural Exchange Gala

of Hunan First Normal University

โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

 ณ มณฑลหูหนาน เมืองฉางซา ประเทศจีน

ระหว่างวันที่  19 – 24 พฤษภาคม 2557

DSCF3734 (Medium) DSCF3745 (Medium) DSCF3746 (Medium) DSCF3751 (Medium) DSCF3768 (Medium) DSCF3773 (Medium) DSCF3777 (Medium) DSCF3779 (Medium) DSCF3782 (Medium) DSCF3783 (Medium) DSCF3784 (Medium) DSCF3786 (Medium) DSCF3789 (Medium) DSCF3793 (Medium) DSCF3795 (Medium) DSCF3797 (Medium) DSCF3801 (Medium) DSCF3805 (Medium) DSCF3807 (Medium) DSCF3818 (Medium) DSCF3823 (Medium) DSCF3827 (Medium) DSCF3829 (Medium) DSCF3843 (Medium) DSCF3848 (Medium) DSCF3868 (Medium) DSCF3869 (Medium) DSCF3902 (Medium) DSCF3921 (Medium) DSCF3922 (Medium) DSCF3926 (Medium) DSCF3928 (Medium) DSCF3932 (Medium) DSCF3936 (Medium) DSCF3945 (Medium) DSCF3946 (Medium) DSCF3947 (Medium) DSCF3948 (Medium) DSCF3952 (Medium) DSCF3954 (Medium) DSCF3956 (Medium) DSCF3958 (Medium) DSCF3962 (Medium) DSCF3963 (Medium) DSCF3964 (Medium) DSCF3989 (Medium) DSCF3994 (Medium) DSCF4006 (Medium) DSCF4009 (Medium) DSCF4013 (Medium) DSCF4016 (Medium) DSCF4026 (Medium) DSCF4049 (Medium) DSCF4053 (Medium) DSCF4054 (Medium) DSCF4066 (Medium) DSCF4068 (Medium) DSCF4075 (Medium) DSCF4086 (Medium) DSCF4091 (Medium) DSCF4104 (Medium) DSCF4111 (Medium) DSCF4114 (Medium) DSCF4120 (Medium) DSCF4128 (Medium) DSCF4131 (Medium) DSCF4132 (Medium) DSCF4137 (Medium) DSCF4140 (Medium) DSCF4150 (Medium) DSCF4159 (Medium) DSCF4166 (Medium) DSCF4171 (Medium) DSCF4172 (Medium) DSCF4196 (Medium) DSCF4198 (Medium) DSCF4221 (Medium) DSCF4245 (Medium) DSCF4267 (Medium) DSCF4280 (Medium) DSCF4283 (Medium) DSCF4292 (Medium) DSCF4295 (Medium) DSCF4327 (Medium) DSCF4339 (Medium) DSCF4340 (Medium) DSCF4384 (Medium) DSCF4386 (Medium) DSCF4392 (Medium) DSCF4400 (Medium) DSCF4408 (Medium) DSCF4409 (Medium) DSCF4410 (Medium) DSCF4429 (Medium) DSCF4444 (Medium) DSCF4446 (Medium) DSCF4521 (Medium) DSCF4524 (Medium) DSCF4540 (Medium) DSCF4543 (Medium) DSCF4549 (Medium) DSCF4550 (Medium) DSCF4551 (Medium) DSCF4566 (Medium) DSCF4567 (Medium) DSCF4570 (Medium) DSCF4571 (Medium) DSCF4580 (Medium) DSCF4581 (Medium) DSCF4584 (Medium) DSCF4586 (Medium) DSCF4588 (Medium) DSCF4591 (Medium) DSCF4592 (Medium) DSCF4603 (Medium) DSCF4606 (Medium) DSCF4607 (Medium) DSCF4618 (Medium) DSCF4623 (Medium) DSCF4661 (Medium) DSCF4696 (Medium) DSCF4700 (Medium) DSCF4705 (Medium) DSCF4708 (Medium) DSCF4709 (Medium) DSCF4710 (Medium) DSCF4712 (Medium) DSCF4714 (Medium) DSCF4715 (Medium) DSCF4716 (Medium) DSCF4723 (Medium) DSCF4724 (Medium) DSCF4727 (Medium) DSCF4730 (Medium) DSCF4733 (Medium) DSCF4740 (Medium) DSCF4749 (Medium) DSCF4755 (Medium) DSCF4766 (Medium) DSCF4771 (Medium) DSCF4777 (Medium) DSCF4811 (Medium) DSCF4815 (Medium) DSCF4820 (Medium) DSCF4821 (Medium) DSCF4836 (Medium) DSCF4860 (Medium) DSCF4870 (Medium) DSCF4890 (Medium) DSCF4903 (Medium) DSCF4918 (Medium) DSCF4922 (Medium) DSCF4969 (Medium) DSCF4970 (Medium) DSCF4971 (Medium) DSCF4975 (Medium) DSCF4978 (Medium) DSCF4987 (Medium) DSCF5001 (Medium) DSCF5003 (Medium) DSCF5009 (Medium) DSCF5022 (Medium) DSCF5025 (Medium) DSCF5033 (Medium) DSCF5048 (Medium) DSCF5050 (Medium) DSCF5082 (Medium) DSCF5087 (Medium) DSCF5097 (Medium) DSCF5106 (Medium) DSCF5119 (Medium) DSCF5135 (Medium) DSCF5139 (Medium) DSCF5149 (Medium) DSCF5163 (Medium) DSCF5166 (Medium) DSCF5187 (Medium) DSCF5188 (Medium) DSCF5192 (Medium) DSCF5202 (Medium) DSCF5213 (Medium) DSCF5215 (Medium) DSCF5237 (Medium) DSCF5257 (Medium) DSCF5260 (Medium) DSCF5261 (Medium) DSCF5266 (Medium) DSCF5267 (Medium) DSCF5273 (Medium) DSCF5274 (Medium) DSCF5278 (Medium) DSCF5286 (Medium) DSCF5291 (Medium) DSCF5292 (Medium) DSCF5296 (Medium) DSCF5297 (Medium) DSCF5300 (Medium) DSCF5310 (Medium) DSCF5311 (Medium) DSCF5316 (Medium) DSCF5318 (Medium) DSCF5320 (Medium) DSCF5322 (Medium) DSCF5324 (Medium) DSCF5330 (Medium) DSCF5334 (Medium) DSCF5335 (Medium) DSCF5342 (Medium) DSCF5351 (Medium) DSCF5354 (Medium) DSCF5356 (Medium) DSCF5359 (Medium) DSCF5362 (Medium) DSCF5385 (Medium) DSCF5395 (Medium) DSCF5396 (Medium) DSCF5400 (Medium) DSCF5402 (Medium) DSCF5416 (Medium) DSCF5419 (Medium) DSCF5442 (Medium) DSCF5459 (Medium) DSCF5466 (Medium) DSCF5468 (Medium) DSCF5469 (Medium) DSCF5474 (Medium) DSCF5475 (Medium) DSCF5483 (Medium) DSCF5484 (Medium) DSCF5489 (Medium) DSCF5490 (Medium) DSCF5495 (Medium) DSCF5496 (Medium) DSCF5498 (Medium) DSCF5499 (Medium) DSCF5506 (Medium) DSCF5513 (Medium) DSCF5515 (Medium) DSCF5519 (Medium) DSCF5520 (Medium) DSCF5521 (Medium) DSCF5523 (Medium) DSCF5524 (Medium) DSCF5530 (Medium) DSCF5535 (Medium) DSCF5539 (Medium) DSCF5544 (Medium) DSCF5548 (Medium) DSCF5557 (Medium) DSCF5558 (Medium) DSCF5561 (Medium) DSCF5580 (Medium) DSCF5583 (Medium) DSCF5584 (Medium) DSCF5586 (Medium) DSCF5590 (Medium) DSCF5602 (Medium) DSCF5603 (Medium) DSCF5605 (Medium) DSCF5606 (Medium) DSCF5624 (Medium) DSCF5665 (Medium) DSCF5676 (Medium) DSCF5696 (Medium) DSCF5697 (Medium) DSCF5699 (Medium) DSCF5701 (Medium) DSCF5702 (Medium) DSCF5703 (Medium) DSCF5706 (Medium) DSCF5712 (Medium) DSCF5713 (Medium) DSCF5719 (Medium) DSCF5724 (Medium) DSCF5726 (Medium) DSCF5728 (Medium) DSCF5732 (Medium) DSCF5753 (Medium) DSCF5758 (Medium) DSCF5761 (Medium) DSCF5823 (Medium) DSCF5836 (Medium) DSCF5838 (Medium) DSCF5855 (Medium) DSCF5860 (Medium) DSCF5861 (Medium) DSCF5868 (Medium) DSCF5869 (Medium) DSCF5870 (Medium) DSCF5879 (Medium) DSCF5883 (Medium) DSCF5884 (Medium) DSCF5885 (Medium)

ECTI-CON 2014

Suranaree University of Technology

Nakhon Ratchasima, Thailand

May 14-17, 2014

DSCF3612 (Medium) DSCF3613 (Medium) DSCF3617 (Medium) DSCF3636 (Medium) DSCF3638 (Medium) DSCF3644 (Medium) DSCF3653 (Medium) DSCF3668 (Medium) DSCF3669 (Medium) DSCF3671 (Medium) DSCF3672 (Medium) DSCF3673 (Medium) DSCF3675 (Medium) DSCF3676 (Medium) DSCF3677 (Medium) DSCF3701 (Medium) DSCF3702 (Medium) DSCF3703 (Medium) DSCF3704 (Medium) DSCF3705 (Medium) DSCF3706 (Medium) DSCF3707 (Medium) DSCF3708 (Medium) DSCF3709 (Medium) DSCF3710 (Medium) DSCF3711 (Medium) DSCF3712 (Medium) DSCF3713 (Medium) DSCF3714 (Medium)

วงโปงลาง ชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ร่วมแสดงในงาน

COTTO Top Global Partner Awards 2013

DSCF1200 (Medium) DSCF1208 (Medium) DSCF1227 (Medium) DSCF1190 (Medium) DSCF1115 (Medium) DSCF1217 (Medium) DSCF1152 (Medium) DSCF1122 (Medium) DSCF1151 (Medium) DSCF1172 (Medium) DSCF1121 (Medium) DSCF1130 (Medium) DSCF1274 (Medium) DSCF1154 (Medium) DSCF1219 (Medium) DSCF1235 (Medium) DSCF1220 (Medium) DSCF1173 (Medium) DSCF1224 (Medium) DSCF1259 (Medium) DSCF1134 (Medium) DSCF1253 (Medium) DSCF1213 (Medium) DSCF1257 (Medium) DSCF1243 (Medium) DSCF1229 (Medium) DSCF1256 (Medium) DSCF1262 (Medium) DSCF1214 (Medium) DSCF1236 (Medium) DSCF1123 (Medium) DSCF1127 (Medium) DSCF1233 (Medium) DSCF1237 (Medium) DSCF1218 (Medium) DSCF1252 (Medium) DSCF1223 (Medium) DSCF1271 (Medium) DSCF1209 (Medium) DSCF1249 (Medium) DSCF1258 (Medium) DSCF1264 (Medium) DSCF1270 (Medium) DSCF1269 (Medium) DSCF1248 (Medium) DSCF1267 (Medium) DSCF1265 (Medium) DSCF1266 (Medium) DSCF1210 (Medium) DSCF1251 (Medium) DSCF1268 (Medium) DSCF1263 (Medium) DSCF1226 (Medium) DSCF1170 (Medium) DSCF1139 (Medium) DSCF1175 (Medium) DSCF1177 (Medium) DSCF1116 (Medium) DSCF1246 (Medium) DSCF1186 (Medium) DSCF1133 (Medium)

โครงการ ดนตรีในสวน ดนตรีแนวผสม ดนตรีไทยร่วมสมัย

KUM HOM Thai Contemporary Music 

And SUT Sompordee Trio

DSCF1007 (Medium) DSCF1008 (Medium) DSCF1010 (Medium) DSCF1012 (Medium) DSCF1015 (Medium) DSCF1016 (Medium) DSCF1017 (Medium) DSCF1018 (Medium) DSCF1019 (Medium) DSCF1021 (Medium) DSCF1022 (Medium) DSCF1023 (Medium) DSCF1025 (Medium) DSCF1026 (Medium) DSCF1027 (Medium) DSCF1028 (Medium) DSCF1029 (Medium) DSCF1030 (Medium) DSCF1031 (Medium) DSCF1032 (Medium) DSCF1033 (Medium) DSCF1034 (Medium) DSCF1035 (Medium) DSCF1039 (Medium) DSCF1041 (Medium) DSCF1052 (Medium) DSCF1053 (Medium) DSCF1054 (Medium) DSCF1055 (Medium) DSCF1056 (Medium) DSCF1057 (Medium) DSCF1058 (Medium) DSCF1060 (Medium) DSCF1061 (Medium) DSCF1062 (Medium) DSCF1065 (Medium) DSCF1067 (Medium) DSCF1068 (Medium) DSCF1069 (Medium) DSCF1072 (Medium) DSCF1077 (Medium) DSCF1078 (Medium) DSCF1082 (Medium) DSCF1083 (Medium) DSCF1084 (Medium) DSCF1085 (Medium)

โครงการ สำนึกรักความเป็นไทย อยุธยา – สมุทรสงคราม

DSCF0710 (Large) DSCF0709 (Large) DSCF0708 (Large) DSCF0705 (Large) DSCF0700 (Large) DSCF0698 (Large) DSCF0697 (Large) DSCF0696 (Large) DSCF0693 (Large) DSCF0692 (Large) DSCF0613 (Large) DSCF0605 (Large) DSCF0596 (Large) DSCF0595 (Large) DSCF0594 (Large) DSCF0588 (Large) DSCF0587 (Large) DSCF0586 (Large) DSCF0585 (Large) DSCF0584 (Large) DSCF0580 (Large) DSCF0576 (Large) DSCF0571 (Large) DSCF0569 (Large) DSCF0568 (Large) DSCF0567 (Large) DSCF0565 (Large) DSCF0564 (Large) DSCF0562 (Large) DSCF0561 (Large) DSCF0559 (Large) DSCF0558 (Large) DSCF0557 (Large) DSCF0556 (Large) DSCF0555 (Large) DSCF0554 (Large) DSCF0553 (Large) DSCF0552 (Large) DSCF0551 (Large) DSCF0549 (Large) DSCF0548 (Large) DSCF0547 (Large) DSCF0546 (Large) DSCF0545 (Large) DSCF0544 (Large) DSCF0543 (Large) DSCF0542 (Large) DSCF0537 (Large) DSCF0534 (Large) DSCF0532 (Large) DSCF0530 (Large) DSCF0529 (Large) DSCF0528 (Large) DSCF0526 (Large) DSCF0524 (Large) DSCF0519 (Large) DSCF0516 (Large) DSCF0515 (Large) DSCF0513 (Large) DSCF0509 (Large) DSCF0508 (Large) DSCF0507 (Large) DSCF0505 (Large) DSCF0504 (Large) DSCF0503 (Large) DSCF0502 (Large) DSCF0501 (Large) DSCF0500 (Large) DSCF0498 (Large) DSCF0496 (Large) DSCF0495 (Large) DSCF0494 (Large) DSCF0493 (Large) DSCF0492 (Large) DSCF0491 (Large) DSCF0490 (Large) DSCF0489 (Large) DSCF0487 (Large) DSCF0485 (Large) DSCF0478 (Large) DSCF0477 (Large) DSCF0474 (Large) DSCF0473 (Large) DSCF0470 (Large) DSCF0469 (Large) DSCF0468 (Large) DSCF0467 (Large) DSCF0466 (Large) DSCF0463 (Large) DSCF0462 (Large) DSCF0460 (Large) DSCF0458 (Large) DSCF0457 (Large) DSCF0456 (Large) DSCF0454 (Large) DSCF0464 (Large) DSCF0985 (Large) DSCF0982 (Large) DSCF0981 (Large) DSCF0980 (Large) DSCF0979 (Large) DSCF0970 (Large) DSCF0969 (Large) DSCF0964 (Large) DSCF0959 (Large) DSCF0954 (Large) DSCF0947 (Large) DSCF0939 (Large) DSCF0937 (Large) DSCF0935 (Large) DSCF0926 (Large) DSCF0925 (Large) DSCF0924 (Large) DSCF0916 (Large) DSCF0913 (Large) DSCF0912 (Large) DSCF0908 (Large) DSCF0907 (Large) DSCF0857 (Large) DSCF0856 (Large) DSCF0855 (Large) DSCF0851 (Large) DSCF0850 (Large) DSCF0849 (Large) DSCF0847 (Large) DSCF0845 (Large) DSCF0719 (Large) DSCF0718 (Large) DSCF0714 (Large) DSCF0713 (Large)

งานอุปสมบท (ฉลองนาค) นายจารุพัฒน์ กรัญญประสิทธิ์

DSCF9622 (Large) DSCF9620 (Large) DSCF9618 (Large) DSCF9616 (Large) DSCF9614 (Large) DSCF9613 (Large) DSCF9612 (Large) DSCF9611 (Large) DSCF9609 (Large) DSCF9607 (Large) DSCF9606 (Large) DSCF9605 (Large) DSCF9604 (Large) DSCF9602 (Large) DSCF9601 (Large) DSCF9599 (Large) DSCF9597 (Large) DSCF9596 (Large) DSCF9595 (Large) DSCF9593 (Large) DSCF9592 (Large) DSCF9591 (Large) DSCF9590 (Large) DSCF9586 (Large) DSCF9584 (Large) DSCF9512 (Large) DSCF9732 (Large) DSCF9731 (Large) DSCF9730 (Large) DSCF9729 (Large) DSCF9728 (Large) DSCF9727 (Large) DSCF9726 (Large) DSCF9725 (Large) DSCF9724 (Large) DSCF9723 (Large) DSCF9722 (Large) DSCF9721 (Large) DSCF9720 (Large) DSCF9719 (Large) DSCF9718 (Large) DSCF9717 (Large) DSCF9716 (Large) DSCF9715 (Large) DSCF9714 (Large) DSCF9713 (Large) DSCF9712 (Large) DSCF9711 (Large) DSCF9710 (Large) DSCF9709 (Large) DSCF9708 (Large) DSCF9707 (Large) DSCF9706 (Large) DSCF9705 (Large) DSCF9704 (Large) DSCF9703 (Large) DSCF9702 (Large) DSCF9700 (Large) DSCF9699 (Large) DSCF9698 (Large) DSCF9696 (Large) DSCF9671 (Large) DSCF9670 (Large) DSCF9669 (Large) DSCF9582 (Large) DSCF9579 (Large) DSCF9577 (Large) DSCF9576 (Large) DSCF9575 (Large) DSCF9574 (Large) DSCF9571 (Large) DSCF9570 (Large) DSCF9569 (Large) DSCF9567 (Large) DSCF9565 (Large) DSCF9564 (Large) DSCF9563 (Large) DSCF9562 (Large) DSCF9561 (Large) DSCF9560 (Large) DSCF9559 (Large) DSCF9558 (Large) DSCF9557 (Large) DSCF9556 (Large) DSCF9555 (Large) DSCF9554 (Large) DSCF9552 (Large) DSCF9551 (Large) DSCF9550 (Large) DSCF9549 (Large) DSCF9548 (Large) DSCF9547 (Large) DSCF9546 (Large) DSCF9545 (Large) DSCF9544 (Large) DSCF9542 (Large) DSCF9541 (Large) DSCF9540 (Large) DSCF9539 (Large) DSCF9537 (Large) DSCF9536 (Large) DSCF9535 (Large) DSCF9534 (Large) DSCF9533 (Large) DSCF9531 (Large) DSCF9530 (Large) DSCF9529 (Large) DSCF9526 (Large) DSCF9520 (Large) DSCF9519 (Large) DSCF9518 (Large) DSCF9517 (Large) DSCF9516 (Large)

งานศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒

DSCF9999 (Large) DSCF9998 (Large) DSCF9997 (Large) DSCF9995 (Large) DSCF9993 (Large) DSCF9992 (Large) DSCF9991 (Large) DSCF9990 (Large) DSCF9989 (Large) DSCF9987 (Large) DSCF9985 (Large) DSCF9982 (Large) DSCF9980 (Large) DSCF9976 (Large) DSCF9975 (Large) DSCF9974 (Large) DSCF9971 (Large) DSCF9970 (Large) DSCF9968 (Large) DSCF9967 (Large) DSCF9966 (Large) DSCF9961 (Large) DSCF9960 (Large) DSCF9958 (Large) DSCF9956 (Large) DSCF9953 (Large) DSCF9951 (Large) DSCF9950 (Large) DSCF9949 (Large) DSCF9948 (Large) DSCF9947 (Large) DSCF9946 (Large) DSCF9945 (Large) DSCF9944 (Large) DSCF9943 (Large) DSCF9942 (Large) DSCF9941 (Large) DSCF9940 (Large) DSCF9939 (Large) DSCF9938 (Large) DSCF9937 (Large) DSCF9936 (Large) DSCF9935 (Large)DSCF9934 (Large) DSCF9933 (Large) DSCF9932 (Large) DSCF9931 (Large) DSCF9930 (Large) DSCF9928 (Large) DSCF9927 (Large) DSCF9926 (Large) DSCF9923 (Large) DSCF9921 (Large) DSCF9920 (Large) DSCF9918 (Large) DSCF9915 (Large) DSCF9913 (Large) DSCF9912 (Large) DSCF9911 (Large) DSCF9910 (Large) DSCF9909 (Large) DSCF9908 (Large) DSCF9907 (Large) DSCF9905 (Large) DSCF9904 (Large) DSCF9903 (Large) DSCF9902 (Large) DSCF9900 (Large) DSCF9897 (Large) DSCF9895 (Large) DSCF9894 (Large) DSCF9893 (Large) DSCF9891 (Large) DSCF9890 (Large) DSCF9887 (Large) DSCF9886 (Large) DSCF9884 (Large) DSCF9882 (Large)DSCF9880 (Large) DSCF9879 (Large) DSCF9878 (Large) DSCF9877 (Large) DSCF9876 (Large) DSCF9871 (Large) DSCF9868 (Large) DSCF9864 (Large) DSCF9858 (Large) DSCF9857 (Large) DSCF9854 (Large) DSCF9853 (Large) DSCF9852 (Large) DSCF9847 (Large) DSCF9846 (Large) DSCF9844 (Large) DSCF9843 (Large) DSCF9841 (Large) DSCF9839 (Large) DSCF9836 (Large) DSCF9834 (Large) DSCF9831 (Large) DSCF9830 (Large) DSCF9829 (Large) DSCF9828 (Large) DSCF9827 (Large) DSCF9826 (Large) DSCF9825 (Large) DSCF9824 (Large) DSCF9823 (Large) DSCF9822 (Large) DSCF9821 (Large) DSCF9810 (Large) DSCF9806 (Large) DSCF9805 (Large) DSCF9804 (Large) DSCF9801 (Large) DSCF9798 (Large) DSCF9792 (Large) DSCF9791 (Large) DSCF9787 (Large) DSCF9786 (Large) DSCF9785 (Large) DSCF9783 (Large) DSCF9782 (Large) DSCF9781 (Large) DSCF9780 (Large) DSCF9779 (Large) DSCF9777 (Large) DSCF9775 (Large)DSCF9766 (Large) DSCF9765 (Large) DSCF9762 (Large) DSCF9758 (Large) DSCF9755 (Large) DSCF9753 (Large) DSCF9752 (Large) DSCF9751 (Large) DSCF9749 (Large) DSCF9748 (Large) DSCF9747 (Large) DSCF9746 (Large) DSCF9744 (Large) DSCF9743 (Large) DSCF9742 (Large) DSCF0400 (Large) DSCF0398 (Large) DSCF0397 (Large) DSCF0394 (Large) DSCF0393 (Large) DSCF0390 (Large) DSCF0389 (Large) DSCF0388 (Large) DSCF0387 (Large) DSCF0385 (Large) DSCF0384 (Large) DSCF0383 (Large) DSCF0382 (Large) DSCF0379 (Large) DSCF0378 (Large) DSCF0377 (Large) DSCF0375 (Large) DSCF0374 (Large) DSCF0373 (Large) DSCF0371 (Large) DSCF0370 (Large) DSCF0369 (Large) DSCF0368 (Large) DSCF0364 (Large) DSCF0359 (Large) DSCF0356 (Large) DSCF0355 (Large) DSCF0354 (Large) DSCF0351 (Large) DSCF0344 (Large) DSCF0342 (Large) DSCF0341 (Large) DSCF0337 (Large) DSCF0336 (Large) DSCF0335 (Large) DSCF0333 (Large) DSCF0330 (Large) DSCF0329 (Large) DSCF0325 (Large) DSCF0324 (Large)DSCF0317 (Large) DSCF0316 (Large) DSCF0315 (Large) DSCF0314 (Large) DSCF0309 (Large) DSCF0308 (Large) DSCF0302 (Large) DSCF0301 (Large) DSCF0300 (Large) DSCF0299 (Large) DSCF0297 (Large) DSCF0296 (Large) DSCF0295 (Large) DSCF0294 (Large) DSCF0291 (Large) DSCF0289 (Large) DSCF0288 (Large) DSCF0287 (Large) DSCF0285 (Large) DSCF0284 (Large) DSCF0283 (Large) DSCF0277 (Large) DSCF0276 (Large) DSCF0274 (Large) DSCF0273 (Large) DSCF0271 (Large) DSCF0266 (Large) DSCF0265 (Large) DSCF0261 (Large) DSCF0254 (Large) DSCF0252 (Large) DSCF0251 (Large) DSCF0249 (Large) DSCF0246 (Large) DSCF0245 (Large) DSCF0244 (Large) DSCF0243 (Large) DSCF0242 (Large) DSCF0241 (Large) DSCF0239 (Large) DSCF0238 (Large) DSCF0233 (Large) DSCF0232 (Large) DSCF0231 (Large) DSCF0228 (Large) DSCF0225 (Large) DSCF0223 (Large) DSCF0222 (Large) DSCF0221 (Large) DSCF0220 (Large) DSCF0217 (Large) DSCF0216 (Large) DSCF0213 (Large) DSCF0211 (Large) DSCF0210 (Large)DSCF0209 (Large) DSCF0207 (Large) DSCF0206 (Large) DSCF0205 (Large) DSCF0204 (Large) DSCF0203 (Large) DSCF0202 (Large) DSCF0201 (Large) DSCF0198 (Large) DSCF0196 (Large) DSCF0195 (Large) DSCF0194 (Large) DSCF0193 (Large) DSCF0192 (Large) DSCF0190 (Large) DSCF0189 (Large) DSCF0184 (Large) DSCF0183 (Large) DSCF0182 (Large) DSCF0181 (Large) DSCF0180 (Large) DSCF0179 (Large) DSCF0178 (Large) DSCF0177 (Large) DSCF0174 (Large) DSCF0173 (Large) DSCF0172 (Large) DSCF0171 (Large) DSCF0169 (Large) DSCF0168 (Large) DSCF0167 (Large) DSCF0166 (Large) DSCF0165 (Large) DSCF0164 (Large) DSCF0162 (Large) DSCF0161 (Large) DSCF0159 (Large) DSCF0158 (Large) DSCF0156 (Large) DSCF0155 (Large) DSCF0154 (Large) DSCF0152 (Large) DSCF0150 (Large) DSCF0149 (Large) DSCF0148 (Large) DSCF0147 (Large) DSCF0146 (Large) DSCF0143 (Large) DSCF0142 (Large) DSCF0141 (Large)DSCF0139 (Large) DSCF0138 (Large) DSCF0137 (Large) DSCF0136 (Large) DSCF0135 (Large) DSCF0132 (Large) DSCF0131 (Large) DSCF0130 (Large) DSCF0129 (Large) DSCF0128 (Large) DSCF0127 (Large) DSCF0126 (Large) DSCF0125 (Large) DSCF0123 (Large) DSCF0122 (Large) DSCF0121 (Large) DSCF0119 (Large) DSCF0118 (Large) DSCF0116 (Large) DSCF0112 (Large) DSCF0111 (Large) DSCF0107 (Large) DSCF0106 (Large) DSCF0104 (Large) DSCF0103 (Large) DSCF0101 (Large) DSCF0100 (Large) DSCF0099 (Large) DSCF0097 (Large) DSCF0092 (Large) DSCF0091 (Large) DSCF0090 (Large) DSCF0089 (Large) DSCF0083 (Large) DSCF0076 (Large) DSCF0074 (Large) DSCF0073 (Large) DSCF0072 (Large) DSCF0071 (Large) DSCF0070 (Large) DSCF0069 (Large) DSCF0068 (Large) DSCF0067 (Large) DSCF0055 (Large) DSCF0052 (Large) DSCF0051 (Large) DSCF0050 (Large) DSCF0049 (Large) DSCF0048 (Large) DSCF0047 (Large)DSCF0046 (Large) DSCF0045 (Large) DSCF0044 (Large) DSCF0043 (Large) DSCF0042 (Large) DSCF0024 (Large) DSCF0023 (Large) DSCF0022 (Large) DSCF0021 (Large) DSCF0020 (Large) DSCF0019 (Large) DSCF0018 (Large) DSCF0016 (Large) DSCF0014 (Large) DSCF0013 (Large) DSCF0006 (Large) DSCF0005 (Large) DSCF0004 (Large) DSCF0003 (Large) DSCF0002 (Large) DSCF0001 (Large) DSCF0296

ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาโควตาดนตรีและนาฏศิลป์

DSC_2132 (Large) DSC_2115 (Large) DSC_2112 (Large) DSC_2097 (Large) DSC_2084 (Large) DSC_2079 (Large) DSC_2077 (Large) DSC_2067 (Large) DSC_2059 (Large) DSC_2045 (Large) DSC_2039 (Large) DSC_2034 (Large) DSC_2032 (Large) DSC_2030 (Large) DSC_2019 (Large) DSC_2018 (Large) DSC_2011 (Large) DSC_2009 (Large) DSC_2006 (Large) DSC_2001 (Large) DSC_2000 (Large) DSC_1997 (Large) DSC_1977 (Large) DSC_1966 (Large) DSC_1961 (Large) DSC_1954 (Large) DSC_1953 (Large) DSC_1947 (Large) DSC_1946 (Large) DSC_1935 (Large) DSC_1932 (Large) DSC_1930 (Large) DSC_1923 (Large) DSC_0303 (Large) DSC_0297 (Large) DSC_0292 (Large) DSC_0283 (Large) DSC_0282 (Large) DSC_0271 (Large) DSC_0267 (Large) DSC_0266 (Large) DSC_0257 (Large) DSC_0249 (Large) DSC_0248 (Large) DSC_0242 (Large) DSC_0241 (Large) DSC_0240 (Large) DSC_0239 (Large) DSC_0236 (Large) DSC_0234 (Large) DSC_0231 (Large) DSC_0222 (Large) DSC_0216 (Large) DSC_0175 (Large) DSC_0163 (Large) DSC_0162 (Large) DSC_0161 (Large) DSC_0158 (Large) DSC_0156 (Large) DSC_0153 (Large) DSC_0144 (Large)

พิธีบาศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

DSC_5559 (Large) DSC_5546 (Large) DSC_5532 (Large) DSC_5531 (Large) DSC_5526 (Large) DSC_5522 (Large) DSC_5519 (Large) DSC_5516 (Large) DSC_5497 (Large) DSC_5495 (Large) DSC_5493 (Large) DSC_5475 (Large) DSC_5473 (Large) DSC_5467 (Large) DSC_5464 (Large) DSC_5456 (Large) DSC_5444 (Large) DSC_5442 (Large) DSC_5438 (Large) DSC_5426 (Large) DSC_5425 (Large) DSC_5419 (Large) DSC_5415 (Large) DSC_5412 (Large) DSC_5404 (Large) DSC_5394 (Large) DSC_5389 (Large) DSC_5387 (Large) DSC_5383 (Large) DSC_5376 (Large) DSC_5375 (Large) DSC_5372 (Large) DSC_5363 (Large) DSC_5361 (Large) DSC_5356 (Large) DSC_5352 (Large) DSC_5346 (Large) DSC_5343 (Large) DSC_5340 (Large) DSC_5330 (Large) DSC_5328 (Large) DSC_5327 (Large) DSC_5325 (Large) DSC_5312 (Large) DSC_5289 (Large) DSC_5184 (Large) DSC_5179 (Large) DSC_5173 (Large) DSC_5168 (Large) DSC_5152 (Large) DSC_5144 (Large) DSC_5143 (Large) DSC_5138 (Large) DSC_5133 (Large) DSC_5131 (Large) DSC_5129 (Large) DSC_5128 (Large) DSC_5093 (Large) DSC_5089 (Large) DSC_5068 (Large) DSC_5067 (Large) DSC_5062 (Large) DSC_5059 (Large) DSC_5056 (Large) DSC_5052 (Large) DSC_5046 (Large) DSC_5045 (Large) DSC_5043 (Large) DSC_5039 (Large) DSC_5034 (Large) DSC_4982 (Large) DSC_4978 (Large) DSC_4974 (Large) DSC_4965 (Large) DSC_4959 (Large) DSC_4958 (Large) DSC_4948 (Large) DSC_4932 (Large) DSC_4931 (Large) DSC_4921 (Large)