การแสดงดนตรีสากลและนาฏศิลป์งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 29 ปี วันที่ 26 ก.ค.62 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2

img_5870 img_5879 img_5888 img_5893 img_5896 img_5907 img_5908 img_5912 img_5915 img_5917

การแสดงดนตรีสากลวง SOMPORDEE SUT BAND งานเลี้ยงอำลาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที่ 6 ก.ค. 62 ณ อาคารกีฬาภิรมย์ สถานกีฬาและสุขภาพ

img_5755 img_5744 img_5740 img_5735 img_5734 img_5733 img_5732 img_5729 img_5727 img_5726 img_5725 img_5724

กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์จิตอาสา ครั้งที่11 วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดโดยงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

img_5602 img_5603 img_5604 img_5605 img_5606 img_5608 img_5609 img_5610 img_5611 img_5612 img_5613 img_5614 img_5615 img_5616 img_5617 img_5618 img_5619 img_5620 img_5621 img_5622 img_5623 img_5625 img_5626 img_5627 img_5628 img_5630 img_5631 img_5632 img_5633 img_5634 img_5635 img_5636 img_5637 img_5638 img_5639 img_5640 img_5641 img_5642 img_5643 img_5645 img_5646 img_5648 img_5652 img_5653 img_5655

การแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีสากลวง Sompordee SUT Band งาน กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่6 24-25 เมษายน พ.ศ.2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทส.

s__60997634 s__60997635 s__60997636 s__60997637 s__60997638 s__60997639 s__60997640 s__60997641 s__60997642 s__60997643 s__60997644-copy