การแสดงดนตรีสากลวง Sompordee SUT Band งานมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ อาคารสุรพัฒน์2 วันที่ 17 กันยายน 2563

img_7326 img_7333 img_7337 img_7339 img_7348 img_7351 img_7359-2 img_7372

การแสดงดนตรีสากล วงSompordee SUT Band งาน Happy Night Moonshine Run Loifaa 2020 วันที่ 5 ก.ย. 63 ณ สถานที่อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคลองชลภาวัฒนา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

img_7300 img_7303-2 img_7308-2 img_7319 img_7282 img_7280-2 img_7256 img_7258-2 img_7266 img_7268 img_7272 img_7274 img_7252

การแสดงดนตรีพื้นบ้านวงปีปทอง งาน Happy Night Moonshine Run Loifaa 2020 วันที่ 4 ก.ย. 63 ณ สถานที่อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคลองชลภาวัฒนา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

26270 26269 26271

ปฐมนิเทศนักศึกษาโควต้าดนตรีเเละนาฏศิลป์งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา2563 21 สิงหาคม 2563 ณ อาคารกิจการนักศึกษา1

img_7214 img_7215 img_7216 img_7217 img_7218 img_7219 img_7221 img_7222