การแสดงดนตรีไทย งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.62 ณ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

img_6227 img_6219 img_6216 img_6214 img_6213 img_6210 img_6204 img_6181 img_6180 img_6191 img_6195 img_6207 img_6202 img_6209

การแสดงดนตรีสากลวงSompordee SUT Band ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาฯ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสุรพัฒน์2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

img_6081 img_6082 img_6083 img_6084 img_6086 img_6087 img_6088

การแสดงดนตรีสากลและนาฏศิลป์งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 29 ปี วันที่ 26 ก.ค.62 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2

img_5870 img_5879 img_5888 img_5893 img_5896 img_5907 img_5908 img_5912 img_5915 img_5917

การแสดงดนตรีสากลวง SOMPORDEE SUT BAND งานเลี้ยงอำลาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที่ 6 ก.ค. 62 ณ อาคารกีฬาภิรมย์ สถานกีฬาและสุขภาพ

img_5755 img_5744 img_5740 img_5735 img_5734 img_5733 img_5732 img_5729 img_5727 img_5726 img_5725 img_5724