กิจกรรมพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

คลังภาพ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 26