Home ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

   1. ความเป็นมา    


 


          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จึงได้ถือเอาวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก ตั้งแต่ ปี 2536 เป็นต้นมา
          ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน
   โดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนงานเป็น 1) สำนักงานอธิการบดี 2) สำนักวิชา 3) สถาบัน  และ 4) ศูนย์   และได้มีการกำหนดให้  งานส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน สังกัดส่วนอำนวยการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย    ต่อจากนั้นมหาวิทยาลัย
เล็งเห็นว่าควรมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการเพิ่มขึ้น จึงสมควรให้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อ
ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมวิชาการขึ้น กระทั่งวันที่ 26 มิถุนายน 2541  ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2541   ได้มีมติให้จัดตั้งส่วนงานขึ้นใหม่
ชื่อ ส่วนส่งเสริมวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมวิชาการและรองรับงานของฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2541  ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2541  

         ส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้แบ่งโครงสร้างงานภายในเป็น 4 งาน และได้ดำเนินงานภายใต้
โครงสร้างดังกล่าว
มาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
  1. งานธุรการและการประชุม
  2. งานสนับสนุนวิชาการ
  3. งานประกันคุณภาพการศึกษา
  4. งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     

   2. วิสัยทัศน์    

                   


 

    3. พันธกิจ     

  1. ดำเนินการธุรการและจัดการประชุม ได้แก่ งานธุรการทั่วไป การประชุมสภาวิชาการ และงานประชุมของฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
  2. สนับสนุนวิชาการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร สถาบันสมทบ และบัณฑิตศึกษา
  3. ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
  4. ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Thursday, 16 July 2020 02:34 )

งานต่าง ๆแบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบประเมินความพึงพอใจ

ปฏิทิน
October 2020
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้39
mod_vvisit_counterเมื่อวาน90
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้221
mod_vvisit_counterเดือนนี้1853
mod_vvisit_counterทั้งหมด836724