การเเสดงวงดนตรีSompordee SUT Band เนื่องในงานครบรอบ100ปีโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 29 ธันวาคม 2562

img_6512 img_6519 img_6524 img_6529 img_6537 img_6538 img_6542 img_6543 img_6546 img_6566 timeline_20191230_180805

Sompordee SUT Band งานเชิดชูเกียรติและขอบคุณแด่บัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้ได้รับเข็มกิตติการทองคำ 29 พ.ย. 62 ณ อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

img_6491 img_6493 img_6494 img_6495 img_6496 img_6497

การแสดงดนตรีไทย งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.62 ณ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

img_6227 img_6219 img_6216 img_6214 img_6213 img_6210 img_6204 img_6181 img_6180 img_6191 img_6195 img_6207 img_6202 img_6209

การแสดงดนตรีสากลวงSompordee SUT Band ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาฯ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสุรพัฒน์2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

img_6081 img_6082 img_6083 img_6084 img_6086 img_6087 img_6088