การเเสดงนาฏศิลป์ และดนตรีสากลวงSompordee SUT Band งานบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 14 สิงหาคม 2563

img_7197 img_7198 img_7199 img_7200 img_7201 img_7203 img_7207 img_7208 img_7209 img_7213

การบรรเลงดนตรีไทย นำไหว้ครู และร้องเพลงพระคุณที่สาม พิธีไหว้ครูปีการศึกษา2563 ณ อาคารสุรพัฒน์2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

113486262_3451629584849743_7968803450729157874_o 114806382_3451634238182611_3886380982859331806_o 115756239_3451629788183056_2798952669767167376_o 115772189_3451629751516393_2447757404016437523_o 115777476_3451629771516391_826105282434915482_o

การแสดงดนตรีสากลวงSompordee SUT Band งานเลี้ยงรับรองเเละพิธีมอบโล่กิตติการในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครบ 30 ปี วันที่ 27 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร

img_7157 img_7159 img_7160 img_7161 img_7164 img_7169 img_7173 img_7174 img_7182

การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านวงโปงลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี งานเกษตรแห่งชาติ 2563 10 ม.ค. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

img_6711 img_6712 img_6713 img_6714 img_6715 img_6716 img_6717 img_6719