หน้าแรกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 32 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุด
3 ประกวดราคาซื้อชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและอินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 ประกาศผู้ชนะเช่าใช้สัญญาณโทรศัพท์พื้นฐานแบบองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน
6 ประกาศ ประกวดราคาเช่าใช้ช่องสัญญาณระบบ Internet ความเร็วไม่ต่ำกว่า 6000/2000 Mbps จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะ และยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่านไฟฟ้าสำหรับผ่าตัดกระดูกและข้อ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
8 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุด
9 ประกวดราคางานซื้อ UPS สำหรับชั้น 2 และ 7 ศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7)
10 ประกาศประกวดราคาเช่ากล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อface shield แบบขาแว่นตา จำนวน 4,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โภชนาการอาหาร อาคารเกษตรภิวัฒน์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ประกวดราคาซื้อชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและอินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ประกาศจัดซื้อโครงการปรับปรุงพื้นที่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โภชนาการอาหาร อาคารเกษตรภิวัฒน์ จำนวน 1 งาน
15 ประกาศประกวดราคาเช่าเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 ประกวดราคา เรื่อง จ้างทำหนังสือแนะนำผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)
17 ประกวดราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)
18 ประกาศประกวดราคาจ้างทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ประกวดราคา เรื่อง ซื้อเครื่องชาร์จประจุไฟฟ้าแบบเร็ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)
20 ประกวดราคา เรื่อง ซื้อชุดฝึกโครงสร้างและวัสดุอากาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)

Page 1 of 7

Go to top