หน้าแรก
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อห้องแยกโรคที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Airborne Isolation Infection room) 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ประกวดราคาซื้อขชุดการเรียนการสอนถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)
3 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารสุรสัมมนาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องแยกโรคที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Airborne Isolation Infection room) จำนวน 1 ห้อง
5 ประกาศผู้ชนะ เรื่อง ซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ (vital signs Monitor) 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ประกาศผู้ชนะ เรื่อง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสุรสัมมนาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 138 เครื่อง เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ จำนวน 67 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ถ่ายเอกสารขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 138 เครื่อง เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ จำนวน 67 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ถ่ายเอกสารขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ประกาศ ประกวดราคาซื้อุปกรณ์สเปกโตรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ประกวดราคาซื้อFused silica capacitance 100 pF (AH11A) จำนวน 4 ชิ้น และ Capacitance Standard Frame จำนวน 1 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ
14 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 12 ลีด พร้อมแปลผล (EKG 12 Leads) 2 เครื่อง (2)
15 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 12 ลีด พร้อมแปลผล (EKG 12 Leads) 2 เครื่อง
16 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดความพร้อมกันของสัญญาณโฟตอนความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 138 เครื่อง เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ จำนวน 67 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ถ่ายเอกสารขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1200 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ซื้อเครื่องวัดปริมาตรลมหายใจ (spirometer) จำนวน 4 เครื่อง
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้อาหารทางสายยาง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 1 of 32

Go to top