ลงชื่อเข้าใช้Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ครั้งที่ 1 เรื่อง องค์ความรู้เพื่อการบริหารความเสี่ยงในองค์กร หัวข้อ "Risk Management สำหรับผู้บริหาร" (วันที่ 23 มีนาคม 2566)


 

การจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ครั้งที่ 1 เรื่อง องค์ความรู้และ Best Practice ด้านการจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation / Disuption

- เอกสารประกอบการบรรยาย Digital Transformation towards Agile Organization Management

Agile Organization Management

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม Knowledge Sharing


เอกสารประกอบการบรรยายการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เรื่อง “การสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการทำวิจัยให้มีคุณภาพสูง”

ดาวน์โหลลด PTT และ Video ย้อนหลังที่นี่


เอกสารประกอบการบรรยายการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เรื่อง องค์ความรู้และ Best Practice ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance : EdPEx)


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2023 เวลา 09:01 น.)