ลงชื่อเข้าใช้Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

เครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

การประชุมเครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 (เทคโนธานี) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019 เวลา 09:13 น.)