ลงชื่อเข้าใช้Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

ข้อมูลด้านงบประมาณและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ข้อมูลด้านงบประมาณ

1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ มีนาคม 2562)

2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ข้อมูล ณ กันยายน 2561)


รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557-2558

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 02:38 น.)