img
img
img

Overview Ranking: Suranaree University of Technology

img
ranking 2020
ranking 2020
ranking 2020
ranking 2020
img

รายงาน การจัดอันดับ (Ranking) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ในระดับชาติและนานาชาติ

Click ดาวโหลดเล่มรายงาน

img

มทส. ขึ้นแท่นอันดับ 3 ของประเทศเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับโลก

ข่าว

Nature หนึ่งในวารสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลก จัดอันดับบทความวิจัยจากนักวิจัยทั่วโลกที่ได้รับการเผยแพร่ภายในเครือ Nature Publishing Groupโดยผลจัดอันดับของ Nature Publishing Index ในประเทศไทย ซึ่งนับจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ต่อปีในวารสารที่ในเครือ Nature Publishing Group มทส. ได้รับการจัดลำดับเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และ Nature Index ซึ่งพิจารณาบทความที่ตีพิมพ์ต่อปีในวารสารชั้นนำของโลกจำนวน 68 วารสาร มาจัดอันดับ มทส. เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากมหิดล และจุฬาฯ ด้านอธิการบดี มทส. เผย ปลื้มผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัย ย้ำมหาวิทยาลัยยังคงมาตรการเชิงรุกด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20151002

img