มทส.สร้างเครือข่ายทางวิชาการและการพัฒนาด้านวิชาชีพในการประชุม THE's World Academic Summit 2017

มทส.สร้างเครือข่ายทางวิชาการและการพัฒนาด้านวิชาชีพในการประชุม THE's World Academic Summit 2017

            รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี และ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เข้าร่วมการประชุม the Times Higher Education's World Academic Summit (WAS) 2017 จัดโดย King's College London ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2560 ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข เลขานุการนายกสภาฯ  ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

          รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า ความน่าสนใจของการประชุมครั้งนี้ อยู่ที่การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE World University Rankings 2017 และการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกประจำปี ค.ศ. 2018 หรือ World University Rankings 2018 อย่างเป็นทางการ  โดย มทส. ติดกลุ่มอันดับ 601-800 มหาวิทยาลัยชั้นนำโลก เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และเป็นอันดับ 3 ของประเทศ  ในโอกาสเดียวกันนี้ มทส. ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายทางวิชาการและการพัฒนาด้านวิชาชีพ โดยได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในแวดวงวิชาการ รวมไปถึงนักวิชาการ และผู้นำจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วโลก ในการแลกเปลี่ยนทัศนะและอภิปรายประเด็นสำคัญที่ท้าทายในวงการอุดมศึกษาในขณะนี้ ภายใต้หัวข้อ "Collaborating for a better world: new models for research universities"

        “นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังได้หารือและแลกเปลี่ยนถึงความสำคัญด้านความร่วมมือระดับนานาชาติ (international partnerships) บัณฑิตยุคใหม่สู่การเป็นประชากรโลก (modern graduates as global citizens) ความเป็นเลิศทางงานวิจัย (research excellence) ความเป็นผู้ประกอบการกับเศรษฐศาสตร์ (entrepreneurship for knowledge economy) ความหลากหลายในด้านความเป็นผู้นำ (diversity in leadership) พันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (university engagement) รวมไปถึง การสอนและเทคโนโลยี (teaching and technology)

         นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้รับฟังบรรยายพิเศษจากผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง 2 ท่าน ในหัวข้อความสำคัญของการวิจัย และการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยคณะผู้บริหาร มทส. ได้ใช้โอกาสนี้สร้างเครือข่ายกับตัวแทนสถาบันการอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ อีกด้วย” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง