วันศุกร์, สิงหาคม 6เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ผู้เขียน: CESadmin

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานตัวอย่าง ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานตัวอย่าง ประจำปี 2564

ข่าว/กิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ คุณอาทิตย์ ถินสถิตย์ พนักงานตัวอย่าง (กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)ประจำปีการศึกษา 2564สังกัดศูนย์บริการการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ข้อมูลการให้คำปรึกษานักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลการให้คำปรึกษานักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ข่าว/กิจกรรม
ขั้นตอนการตรวจสอบระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน Onlineและยืนยันรายวิชาที่ต้องการบันทึกผลการเรียนใน Transcript (***เฉพาะ นศ. ระบบ TCAS รอบ 1 ที่ ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าแบบ Online และเข้าสอบ***) นักศึกษาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น. คำแนะนำในรูปแบบไฟล์ PDF คำแนะนำในรูปแบบ ClipVideo (ความยาวประมาณ 2 นาที) https://youtu.be/JuRdtR653Hc Video Clip แนะนำการตรวจสอบระดับคะแนนตัวอักษร และยืนยันรายวิชาที่ต้องการบันทึกผลการเรียนใน Transcript แผนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ (แยกตามสำนักวิชา) (***นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนในวันที่ 13 สิงหาคม 2564***) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Update ณ วันที่ 4 ส.ค. 64)- ภูมิสารสนเทศ (Update ณ วันที่ 4 ส.ค. 64)- วิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาเทคโนโลยีสั
ประกาศจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมนักศึกษาแบบออนไลน์ทั้งหมด พร้อมเลื่อนการกลับเข้าหอพัก เฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมนักศึกษาแบบออนไลน์ทั้งหมด พร้อมเลื่อนการกลับเข้าหอพัก เฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ข่าว/กิจกรรม
               เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงและมีการระบาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร จึงประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ดังนี้ จัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบออนไลน์ ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามกำหนดการเดิม โดยใช้ช่องทางออนไลน์ทั้งหมด และนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย เลื่อนกำหนดการเข้าหอพักของนักศึกษาทั้งหมดออกไปก่อน โดยจะประกาศกำหนดการเข้าหอพักให้ทราบในลำดับต่อไป จัดการสอบทั้งหมด รวมถึงการสอบในรายวิชาที่เรียนล่วงหน้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.reg.sut.ac.th                ทั้งนี้ มหาวิทยาลั
การยื่นคำร้องออนไลน์ ในสถานการณ์ไม่ปกติ Covid-19 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 31 ก.ค. 64

การยื่นคำร้องออนไลน์ ในสถานการณ์ไม่ปกติ Covid-19 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 31 ก.ค. 64

ข่าว/กิจกรรม
Download .pdf                ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ Covid-19 สำหรับนักศึกษาที่จะส่งเอกสารกับฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ****ขอให้นักศึกษาส่งเอกสารคำร้องทางออนไลน์ (e-mail) เท่านั้น***จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางมหาวิทยาลัยต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 044-223016 044-223017 044-223094 (วันและเวลาทำการ)
แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา

แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา

ข่าว/กิจกรรม
เมื่อนักศึกษามีปัญหา ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องสำหรับการสอบออนไลน์ เขียนคำร้องส่งที่ E-mail : onlineexam@sut.ac.th หรือติดต่อ : 044-223-009