วันอังคาร, พฤษภาคม 18เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2
ระเบียบ

ระเบียบ

ประกาศ

ประกาศ

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

มติที่เกี่ยวข้อง

มติที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานระบบยื่นคำร้อง Online

การอนุมัติคำร้อง Online (สำหรับอาจารย์)

การอนุมัติคำร้อง Online (สำหรับอาจารย์)

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

Video Clip ให้คำแนะนำนักศึกษา

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

Video คำแนะนำการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา

Video คำแนะนำการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา

Video ปฏิทินการศึกษาแจ้งกำหนดการต่างๆ

Video ปฏิทินการศึกษาแจ้งกำหนดการต่างๆ

Video ขั้นตอนการเข้ารับบริการศูนย์บริการการศึกษา

Video ขั้นตอนการเข้ารับบริการศูนย์บริการการศึกษา

Video การขอรับบริการ Online

Video การขอรับบริการ Online

Video คำแนะนำการลาพักการศึกษา/การรักษาสภาพนักศึกษา

Video คำแนะนำการลาพักการศึกษา/การรักษาสภาพนักศึกษา

Video คำแนะนำการย้ายสาขาวิชา

Video คำแนะนำการย้ายสาขาวิชา

คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Online

คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Online

คำแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ

การแต่งกายสำหรับการเข้าทำปฏิบัติการ

การแต่งกายสำหรับการเข้าทำปฏิบัติการ

          สืบเนื่องจากศูนย์เครื่องมือฯ ได้มีการประกาศ นโยบายการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น ในการนี้
ข้อควรปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการ(1)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการ(1)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการ(2)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการ(2)

ขั้นตอนการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ

บริการสำหรับคณาจารย์/บุคลากร

การตรวจข้อสอบปรนัย Online

การตรวจข้อสอบปรนัย Online

ขอใช้ห้องเรียน

ขอใช้ห้องเรียน

เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

แนวปฏิบัติ/คู่มือ/ระเบียบค่าตอบแทนการดำเนินการสอบ

แนวปฏิบัติ/คู่มือ/ระเบียบค่าตอบแทนการดำเนินการสอบ

Download แบบฟอร์ม

Download แบบฟอร์ม

ขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม

ขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม

ขอข้อมูล

ขอข้อมูล

การให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ OMR

การให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ OMR

คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนฯ สำหรับอาจารย์

ข่าว/กิจกรรม

ปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 ณ วันที่ 26 เม.ย. 64

ปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 ณ วันที่ 26 เม.ย. 64

               เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV
หมายเลขห้อง Zoom สำหรับใช้ในการเรียนการสอน Online ภาค 3/2563 ช่วงวันที่ 19 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564

หมายเลขห้อง Zoom สำหรับใช้ในการเรียนการสอน Online ภาค 3/2563 ช่วงวันที่ 19 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564

Update ณ วันที่ 20 เม.ย. 64 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 หรือ 044-223023
ขอให้นักศึกษาดาวน์โหลด SUT Mobile Application (sut reg) เพื่อติดตามข้อมูลด่วน!!! จากมหาวิทยาลัย

ขอให้นักศึกษาดาวน์โหลด SUT Mobile Application (sut reg) เพื่อติดตามข้อมูลด่วน!!! จากมหาวิทยาลัย

วิธีการ Download ไปที่ App store หรือ Google Play store ค้นหา sut reg Download และติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน Log
การยื่นคำร้องออนไลน์  ในสถานการณ์ไม่ปกติ Covid-19  ระหว่างวันที่ 16 – 30 เม.ย. 64

การยื่นคำร้องออนไลน์ ในสถานการณ์ไม่ปกติ Covid-19 ระหว่างวันที่ 16 – 30 เม.ย. 64

Download .pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาโทร. 044-223016 หรือ 044-223017 หรือ 044-223094

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

               ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหาว
ความเป็นมา

ความเป็นมา

               ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหา
ปณิธาน/วิสัยทัศน์/ภารกิจ

ปณิธาน/วิสัยทัศน์/ภารกิจ

  ปณิธาน บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นหน่วยงาน SMART Educational Ser
บุคลากร

บุคลากร

รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ Position : ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา Office Phone : (044) 22-3033, 22-3035 E-ma

การจัดการความรู้ (KM)

การวิจัย ศบก.

การวิจัย ศบก.

แผนการจัดการความรู้

แผนการจัดการความรู้

กระบวนการทำงาน+คู่มือต่าง ๆ

กระบวนการทำงาน+คู่มือต่าง ๆ

แนวปฏิบัติที่ดี (เรื่องเล่า)

แนวปฏิบัติที่ดี (เรื่องเล่า)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ ศบก.

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ ศบก.