มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย มหาวิทยาลัยของรัฐ คุณภาพอันดับ 1 ของประเทศ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทย เครื่องมือใหม่และทันสมัย มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยคู่เคียงสังคม
ร้อยละของคณาจารย์ปริญญาเอกสูงที่สุด แหล่งผลิตวิศวกรที่ใหญ่ที่สุดและบัณฑิตมีอัตราการได้งานสูงที่สุด อุทยานการเรียนรู้ศิรินธร Second