การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้งานเครือข่าย SUTwifi
 
โครงการ SUTwifi สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงติดตั้งไวร์เล็สแอ็คเซ็สพอยต ์ (Wireless Access Point) ซึ่งมีทำหน้าที่เป็นสถานีฐาน ณ ตามแต่ละคณะและจุดสำคัญต่างๆเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ SUTwifi ทั้งหมดอยู่บนมาตรฐาน IEEE 802.11g มีอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดเท่ากับ 54 เมกกะบิตต่อวินาที
การติดตั้งเพื่อใช้งานเครือข่ายไร้สาย SUTwifi

การใช้บริการเครือข่ายไร้สายจำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้แก ่

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ : เครื่อง PC คอมพิวเตอร์ / notebook (บางรุ่นมี Build in ในตัว แต่บางรุ่นท่านจะต้องหาซื้อ wireless card มาใส่เอง) / PDA ระบบปฎิบัติการวินโดว์ 98, ME, 2000, XP

2. ไวร์เล็สการ์ด : ไวร์เล็สการ์ดที่สามารถใช้ติดต่อกับเครือข่ายไร้สาย SUTwifi ได้ต้องเป็นมาตรฐาน 802.11b หรือ g ซึ่งมีผู้ผลิตได้แก่ Cisco, Orinoco, Toshiba, 3Com, Linksys เป็นต้น

2.1 wireless card สำหรับ PC

2.2 wireless card สำหรับ notebook โดยต่อที่ช่องสล็อต PCMCIA (เครื่องNotebook ที่มีBuild In wireless ในตัว ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ส่วนนี้เพิ่ม)

3. ไดรฟ์เวอร์ : สามารถดาวน์โหลดไดรฟ์เวอร์ไวร์เล็สการ์ดของผู้ผลิตต่างๆ จากเว็บไซต์ หรือจากแผ่น Driver ที่มากับ wireless card โดยตรง

การติดตั้งอุปกรณ์
  • การติดตั้งไวร์เล็สการ์ด์สำหรับเครื่อง notebook หรือ pocket pc โดยนำไวร์เล็สการ์ดติดตั้งเข้ากับสล็อต PCMCIA ดังรูป

 

...................

รูปการติดตั้งไวร์เล็สการ์ดบนเครื่อง notebook และ pocket pc
  • การติดตั้งไวร์เล็สการ์ดสำหรับเครื่อง PC เนื่องจากมาตรฐานเครื่อง PC ไม่มีสล็อต PCMCIA อุปกรณ์จึงเป็นคนละแบบกับ card สำหรับ notebook โดยอุปกรณ์การเชื่อมต่ออาจอยู่ในรูปแบบต่างกันออกไป เช่น

PCI adapter ซึ่งทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟสระหว่างไวร์เล็สการ์ดกับสล็อต PCI บนเครื่อง pc

USB Adapter ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ USB

Wireless PC Card นำมาต่อกับช่อง slot ในเครื่อง PC

 

 

 

 

 

 

..

 

รูปการติดตั้งไวร์เล็สการ์ดเข้ากับ PCI adapter
การติดตั้งไดร์ฟเวอร์ ไวร์เล็สการ์ด
ตัวอย่างการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ไวร์เล็สการ์ดต่อไปนี้ เป็นการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ไวร์เล็สการ์ดของ Cisco บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ XP ซึ่งมีลักษณะการติดตั้งไดร์ฟเวอรคล้ายกับผู้ผลิตรายอื่น
1.1. ดาวน์โหลดไดร์ฟเวอร์ไวร์เล็สการ์ด
1.2.Extract ไดร์ฟเวอร์ลงในไดเรกทอรีที่ต้องการ
1.3. ติดตั้งไวร์เล็สการ์ดลงบนสล็อต PCMCIA ของเครื่อง notebook
โดยทั่วไประบบปฏิบัติการวินโดวส์ XP จะมีไดร์ฟเวอร์ของไมโครซอฟท์ซึ่งสนับสนุนการใช้งานไวร์เล็สการ์ดของผู้ผลิตบางราย และสามารถติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้องควรดาวน์โหลดไดร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องตรงตามผู้ผลิตโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
2.ไปที่ "Control Panel" เลือก "Network and Internet connections" และให้เลือก "Network connections" จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ "Wireless Network connections" ดังภาพ
3. คลิกที่ Configure ในแท็บ General
4.เลือกที่ แท็บ Driver เพื่ออัพเดตไดร์ฟเวอร์ใหม่ให้ตรงกับผู้ผลิต
5.เลือกที่ "Install from a list or specific location (Advanced)" จากนั้นคลิกที่ "Next"

6.เมื่อขึ้นหน้าจอดังกล่าวให้เลือกดังภาพเพื่อที่จะระบุตำแหน่งของไดร์ฟเวอร์ที่จะติดตั้งเอง  
 
6.เมื่อขึ้นหน้าจอดังข้างล่างให้คลิกที่ "Have disk"
7.เลือกตำแหน่งของไดร์ฟเวอร์ที่ได้ extract ไว้แล้ว และคลิก "Yes"
รูปที่ 1
8.คลิกที่ "Finish" เพื่อยืนยันเสร็จสิ้นการติดตั้ง