คลังรูปภาพ - ต้อนรับ มรภ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชม.

วันที่ 22 มีนาคม 2560
               สถานกีฬาและสุขภาพ ร่วมกันส่วนประชาสัมพันธ์ มทส. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์กีฬา รวมถึงขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา และเยี่ยมชมการให้บริการต่าง ๆ แก่สมาชิกของสถานกีฬาและสุขภาพ ในการนี้มีคณะเข้าเยี่ยมชมจำนวนทั้งสิ้น 73 คน

RSS
ต้อนรับ มรภ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชม.
ต้อนรับ มรภ.บุร...
Detail Download
ต้อนรับ มรภ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชม.
ต้อนรับ มรภ.บุร...
Detail Download
ต้อนรับ มรภ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชม.
ต้อนรับ มรภ.บุร...
Detail Download
ต้อนรับ มรภ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชม.
ต้อนรับ มรภ.บุร...
Detail Download
ต้อนรับ มรภ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชม.
ต้อนรับ มรภ.บุร...
Detail Download
ต้อนรับ มรภ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชม.
ต้อนรับ มรภ.บุร...
Detail Download
ต้อนรับ มรภ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชม.
ต้อนรับ มรภ.บุร...
Detail Download
ต้อนรับ มรภ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชม.
ต้อนรับ มรภ.บุร...
Detail Download
ต้อนรับ มรภ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชม.
ต้อนรับ มรภ.บุร...
Detail Download
ต้อนรับ มรภ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชม.
ต้อนรับ มรภ.บุร...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery