คลังรูปภาพ - สถานกีฬาและสุขภาพ จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

สถานกีฬาและสุขภาพ จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันหลักในการดำเนินโครงการฯ โดยมีสถาบันการศึกษาเครือข่ายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 สถาบัน ได้แก่ ม.วงษ์ชวลิตกุล มทร. อีสาน ม.อุบลราชธานี มรภ.นครราชสีมา มรภ.ศรีสะเกษ มรภ.สุรินทร์ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และม.เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถานกีฬาและสุขภาพ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย

RSS
สถานกีฬาและสุขภาพ จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สถานกีฬาและสุขภ...
Detail Download
2
2
Detail Download
3
3
Detail Download
4
4
Detail Download
5
5
Detail Download
6
6
Detail Download
ึ7
ึ7
Detail Download
8
8
Detail Download
9
9
Detail Download
10
10
Detail Download
11
11
Detail Download
12
12
Detail Download
13
13
Detail Download
14
14
Detail Download
15
15
Detail Download
16
16
Detail Download
17
17
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery