ข้อมูลการให้บริการ

 สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดบริการสำหรับการออกกำลังกายไว้หลายรูปแบบ ดังนี้

 1. การให้บริการด้านสนามกีฬา
  1. สนามบาสเกตบอล
  2. สนามแบดมินตัน
  3. สนามเทนนิส
  4. สนามฟุตบอล
  5. สนามรักบี้ฟุตบอล
  6. สนามเปตอง
  7. สนามวอลเลย์บอล
  8. สนามวอลเลย์บอลชายหาด
  9. สนามตะกร้อ
  10. สระเรือพาย
 2. การให้บริการด้านกิจกรรม
  1. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
  2. อบรมโปรแกรมการออกกำลังกาย
  3. ห้องออกกำลังกาย
  4. กิจกรรมเต้นแอโรบิค
  5. กิจกรรมโยคะ
  6. กิจกรรมลีลาศ
  7. กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ
  8. จักรยานเพื่อสุขภาพ
 3. การให้บริการด้านวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
  1. บริการสถานที่สำหรับจัดแข่งขัน และฝึกซ้อมกีฬา
  2. บริการจัดดำเนินการแข่งขันกีฬา
  3. บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
  4. บริการจัดโปรแกรมออกกำลังกาย
  5. บริการฝึกอบรมทักษะกีฬาหลากหลายชนิดกีฬา
  6. บริการฝึกอบรมความรู้ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น เต้นแอโรบิค, โยคะ, ลีลาศ ฯลฯ

 

สถานกีฬาและสุขภาพเปิดบริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 19.45 น.
ปิดบริการเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัญ
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ได้ที่ สถานกีฬาและสุขภาพ
โทรศัพท์ 0-4422-3425, 0-4422-3428
โทรสาร 0-4422-3420