Home Page Home Page Hotel Overview Accommodation Hotel Facilities Location Reservation Room Gallery
Hotel Overview
     
   
English | Thai
   
 

ฟาร์มมหาวิทยาลัย SURANAREE FARM >>

ผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบที่เราสามารถผลิตเองได้ พร้อมทั้ง
สวนองุ่น และทุ่งดอกทานตะวัน ร่มรื่นด้วยต้นไม้หลาก
หลายชนิด และ สระน้ำที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง

 


อุทยาน ผีเสื้อ
BUTTERFLY PARK >>

อุทยานผีเสื้อหลากหลายพันธุ์ชนิดให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
ความสวยงามของปีกผีเสื้อพร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตอีกทั้งยังเป็น
สถานที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชาวบ้าน


 

หอสุรนภา SURANAPA TOWER >>

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นหอสูงที่ท่านสามารถ
ชมทัศนียภาพที่สวยงามของมหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียง


     
 

สถานที่ท่องเทียวใกล้เคียง POINT OF INTEREST

 

 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ >> อุทยานแห่งชาติที่เต็มไปด้วย
ความอุดมสมบูรณ์ สอดผสานไปด้วยอากาศบริสุทธิ์และ
ความเขียวขจีของขุนเขา น้ำตก และสัตว์ป่านานาชนิด


ด่านเกวียน>>
แหล่งหัตถกรรมพื้นบ้านขึ้นชื่อ
ของชาวโคราช

 

 

ท้าวสุรนารี >>
อนุสาวรรีย์คู่บ้านคู่เมืองโคราช

พิมาย >>
โบราณสถานที่เก่าแก่มา
หลายพันปีที่อำเภอพิมาย


เขื่อนลำตะคอง >>
เขื่อนที่มีทัศนียภาพงดงามเหมาะ
กับการนั่งชมพระอาทิตย์ยามเย็น

 

 

สวนสัตว์โคราช>>
สวนสัตว์ที่เต็มไปด้วยสัตว์นานา
พันธุ์

GOLF CLUB >>
สนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานหลายแห่งให้ท่านเลือกทดสอบฝีมือ

 
 

บุ่งตาหลัว >>

ิ บุ่งตาหลั่ว เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ อยู่ในเขต ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บริเวณทิศตะวันตก ของค่ายสุรนารีในปัจจุบัน

 

 

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน >>

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน บ้านโกรกเดือนห้า ซึ่งอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คาดว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินแห่งแรก และแห่งเดียวของทวีปเอเชีย รวมทั้งเป็น 1 ใน 7 แห่งของโลก !


 
Accommodation
Hotel Facilities
Location
Reservation Room
Gallery
Activities
Poll
Contact us