ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร ส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    , วิสัยทัศน์ : สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นที่พึ่งของสังคม   ,     ค่านิยม : EASI : E:Excellence, A:Accountability, S:Self-Good Governance, I: Innovation
สัปดาห์ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
(ลงประกาศวันที่ 18 ก.พ. 64)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
6
ผู้เข้าชมวันนี้
:
9
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
:
9
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
56
ผู้เข้าชมทั้งหมด
:
51174
 
 
 
เริ่มนับวันที่ 22 กรกฏาคม 2551Login

Username :

Password :* ใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูลตามรหัสผ่านของระบบ MIS *

** มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ
กรุณาติดต่องานประกันคุณภาพการศึกษา โทร. 0-4422-4046