การ forward SUTmail to Gmail (@g.sut.ac.th)

 

สำหรับคณาจารย์ และบุคคลากรที่ต้องการใช้ Gmail (@g.sut.ac.th) เป็นระบบ E-mail สำรองจาก SUTmail 

 

มีวิธีการตั้งค่าดังนี้

1. login ที่ SUTmail https://sutmail.sut.ac.th/owa 

 

 

2. เลือกสัญลักษณ์ฟันเฟือง และเลือกเมนู การตัวเลือก (option)

 

3.เลือกเมนู จัดการอีเมล (Organize mail) แล้วกดเครื่องหมาย "+"

 

4.เลือก "สร้างกฏใหม่สำหรับข้อความที่มาถึง" หรือ "create a new rule for arriving messages.."

 

5.ตั้งค่าตามตัวอย่าง

 

6. เมื่อเลือก "เปลี่ยนเส้นทางไปยัง"  ระบบจะเปิดหน้าต่าง ให้คุณกรอก email account ที่จะ forward ที่ช่อง "ถึง" แล้วกด "ตกลง" ดังนี้

 

7.จากนั้น จะปรากฏ email ที่ท่านต้องการ Forward ด้านหลัง "เปลี่ยนเส้นทางข้อความไปยัง" ให้ท่านกด "บันทึก" 

 

E-mail จะถูกสำรองไปยัง @g.sut.ac.th ตามกฎที่ตั้งไว้