การตั้งค่ามือถือ(Mobile Setup)

การตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อ sync ข้อมูลจาก g.sut.ac.th (Mail,Contact,Calendar)

 

IPAD-IPHONE

1.แตะที่ Settings

 

2.เลือกหัวข้อ "เมล รายชื่อ ปฏิทิน" (Mail, Contacts, Calendars) เลือก "เพิ่มบัญชี"

 

3.เลือก "Google"

 

 

4.กรอก email account ของท่าน

 

5. กรอกรหัสผ่านของท่าน

 

6.หากท่านต้องการ sync ข้อมูลรายชื่อใน email  - ปฎิทินของ google ด้วย ให้เปิดปุ่มเขียว ON หากไม่ต้องการให้ปิด OFF แล้วกดบันทึก 

 

7. ให้เลือกไอคอน Email application ที่หน้าจอ / เมื่อดูประเภทกล่องจดหมายจะปรากฏ กล่อง "Gmail" ที่ท่าน add เข้ามา เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า

 


 


 

มือถือ-แทปเลท ประเภท Android

 1.หน้าเมนูเลือก Settings > Add account

 

2.หน้า Add an account เลือก Google  > new / หน้า Sign in ใส่ Email และรหัสผ่านแล้วเลือก Done

 

3.รอระบบ Signing in อาจใช้เวลาสักครู่ / ในหน้า Entertainment เลือก Not now

 

4.เมื่อ Account sign-in successful จะมีให้เลือกบริการที่ต้องการ sync  ทำเครื่องหมายถูกหน้า Sync Gmail, Sync Calendar (แนะนำ Contacts และ Keep เพิ่มเติมเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ) แล้วเลือก “ถัดไป” เป็นอันเสร็จเรียบร้อย