วิธีการเปลี่ยน Password สำหรับ google account

 

1. เมื่อทำการ Log in เข้าสู่ระบบที่ http://mail.google.com จากนั้นที่มุมบนขวามือเลือกเมนู "Google apps"   และเลือกเมนู "MyAccount"

 

2.เลือกหัวข้อ Sign-in & Security

 

3.ที่หน้า Sign-in & Security ให้เลือก "Password"

 

4.จากนั้นกรอก "password เดิม" อีกครั้ง และกด "ลงชื่อเพื่อใช้งาน"

 

 

5. จากนั้นทำการใส่ "รหัสผ่านใหม่ที่เราต้องการ อย่างน้อย 8 ตัวอักษร" พร้อมทำการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง และกด "Change password"