วิธีการเปลี่ยนภาษา

 โดยปกติแล้วระบบเมล์ของ Google Apps For Education จะมีค่าพื้นฐานหรือเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนภาษาสามารถทำได้ดังนี้

 

1. หลังจากที่ทำการ Log in เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ทำการเลือกที่ตารางเล็กด้านบนมุมด้านขวา จากนั้นเลือกที่ "My account"

 

 2. ที่หัวข้อ Account Preferences เลือกที่ "Language & Input Tools"

 

 

 3. คลิกเลือกที่ช่อง Language เลือกที่ ภาษาที่แสดงอยู่

 

 4. กดสัญลักษณ์ "ดินสอ"  ด้านขวามือ

 

 5. เลือกภาษาที่ต้องการ

 

 6. ระบบจะเปลี่ยนภาษาตามที่ตั้ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

i