การใช้งาน Google Hangout

Hangouts เป็น Application Chat ที่มีความสามารถในการพิมพ์แชทกันเหมือน Line, Whatsapp, และอื่นๆทั่วไป แต่จะมีความสามารถพิเศษในการ Hangout ที่เป็น Concept ของ Google+ เข้ามาด้วย จะเรียกว่าเป็น Video Call ก็ได้ และยิ่งไปกว่านั้นคือมันสามารถ Call หากันได้ทีละหลายๆคนด้วย 

 

เข้าใช้งานได้ที่ https://hangouts.google.com/ 

 

1. แนะนำการใช้งาน Google Hangout 

 

 

2. แนะนำการใช้งาน Google Hangout Onair