การใช้งาน google Classroom

         Google Classroom จะรวมเอาบริการของ Google ที่มีอยู่ อย่าง Drive, Docs และ Gmail เข้ามารวมไว้ด้วยกัน และนำเสนอออกมาเป็นระบบเดียวแบบครบวงจร เพื่อเป็นเครื่องมือให้ อาจารย์ผู้สอนได้สามารถใช้ประโยชน์ในการสั่งงานและเก็บรวบรวมผลงานต่างๆของลูกศิษย์ อีกทั้งยังจะช่วยให้นักศึกษาสามารถส่งงานได้ทันทีผ่านทางออนไลน์ ในขณะที่ อาจารย์ผู้สอนเองก็สามารถตรวจการบ้าน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย โดย อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างหน้าห้องเรียนขึ้นมา และเพิ่มนักเรียนของตนเข้าไปได้เอง หรือจะแชร์โค้ดให้กับกลุ่มนักเรียน เพื่อให้พวกเขาทำการแอดตัวเองเข้ามาก็ได้

 

ประโยชน์โดยรวมของ Google Classroom

1. อาจารย์สร้างห้องเรียนออนไลน์ของวิชานั้น ๆ ขึ้นมา

2. เพิ่มรายชื่อนักศึกษาจากบัญชีของกูเกิลเข้ามาอยู่ในห้องเรียน

3.  อาจารย์สามารถนำรหัสผ่านให้นักศึกษานำไปกรอกเพื่อเข้าห้องเรียนเองได้

4.  อาจารย์ตั้งโจทย์การบ้านให้อาจารย์ทำ โดยสามารถแนบไฟล์และกำหนดวันส่งการบ้านได้

5.  อาจารย์เข้ามาทำการบ้านใน Google Docs และส่งเข้า Google Drive ของอาจารย์

7.  อาจารย์สามารถเข้ามาดูจำนวนนักศึกษาที่ส่งการบ้านภายในกำหนดแล้วและยังไม่ได้ส่งได้

8.  อาจารย์ตรวจการบ้านของนักศึกษาแต่ละคน พร้อมทั้งให้คะแนนและคำติชม

 

แนะนำการใช้งาน Google Classroom