การใช้งาน Google Calendar

Google Calendar คือ บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซึ่งทำให้คุณสามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำหนดการนัดหมายและกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อความเชิญ สามารถใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และ ค้นหาเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่ง Google Calendar มีข้อดีกว่าโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ต่างๆดังนี้

1.     Google Calendar เป็นบริการออนไลน์และให้บริการฟรี ซึ่งต่างกับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมมาใช้

2.     โปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีการแสดงกิจกรรมในรูปแบบได้น้อย ซึ่งต่างจาก Google Calendar ที่แสดงตารางกิจกรรมได้หลายรูปแบบมากกว่า

3.     Google Calendar มีการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโปรแกรมที่คล้ายกับ Google Calendar ไม่มีการแจ้งเตือนแบบนี้

4.     Google Calendar ใช้งานได้ง่ายและสะดวกกว่า จึงทำให้ผู้ที่เริ่มใช้งานเข้าใจได้ง่าย

5.     Google Calendar สามารถใช้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ตจึงทำให้สะดวกกว่าโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนไม่มีโปรแกรมนั้นก็จะใช้ไม่ได้

 

ประโยชน์ของ Google Calendar

1.       เป็นตัวช่วยในการจัดตารางเวลาให้กับเราได้อย่างสะดวกสบาย สามารถกำหนดกิจกรรมที่จะทำลงไปได้ทำให้เราได้เห็นอย่างชัดเจน เปลี่ยนแปลงข้อมูล ใส่สีสันได้ตามใจเราเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวของคุณ

2.       เหตุการณ์ในตาราง เราสามารถกำหนดให้แจ้งเตือนทางอีเมล์ได้ หรือไม่ต้องแจ้งก็ได้

3.       บริการนี้สามารถส่งข้อความเชิญที่เกี่ยวกับกิจกรรมของเราได้ทางอีเมล์ และยังกำหนดล่วงหน้าได้อีกด้วย

4.       ใช้ปฏิทินร่วมกันได้กับเพื่อนของเรา และยังกำหนดได้อีกว่าจะให้ใครใช้ได้หรือไม่ อีกทั้งแสดงได้อีกว่าเรากำลังอยู่ในสถานะใดคล้ายกับการใช้บริการของ MSN

5.       สามารถใช้บริการนี้ได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

6.       สามารถแจ้งเตือนกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงได้ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้เรารู้ได้ล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว และไม่พลาดกิจกรรมหรือนัดหมายนั้นๆ


 

การใช้งาน Google Calendar

 

1. การสร้างกิจกรรม-นัดหมาย ในปฏิทิน

-เข้าถึง google calendar ได้จาก url http://calendar.google.com   หรือเมื่ออยู่ในระบบแล้วเข้าถึงได้จากเมนู "Google Apps" ตามภาพ

 

 

- จะปรากฏหน้าจอ Calendar  

 

 

- จากนั้นให้กดปุ่ม "Create" เพื่อสร้างกิจกรรมใน Calendar

 

- เมื่อระบุรายละเอียดกิจกรรมเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Save 

- เมื่อถึงวันเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปที่ email (@g.sut.ac.th) / และส่ง SMS แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ต้องregis เบอร์โทรศัพท์)

 


 

2.การใช้ปฏิทินร่วมกับผู้อื่น (Shared Calendar)

 - ไปที่เมนู Setting 

 

- เลือกที่แถบ Calendars / เลือกปฏิทินที่ต้องการแชร์

 

 

 - จากนั้นกด "Shared this Calendar"

 

-ที่หัวข้อ Share with specific people ให้กรอก Email ของบุคคลที่ต้องการแชร์ปฎิทินกับคุณ แล้วกด Save

ดังนั้นบุคคลที่คุณแชร์ปฏิทินด้วย จะเห็นข้อมูลของปฏิทินที่คุณแชร์   ซึ่งบางคนจะเห็นปฏิทินแต่จะไม่สามารถแก้ไขปฏิทินของคุณได้  -บางคนเห็นและสามารถจัดการแก้ไขปฏิทินของคุณได้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดสิทธิ์ของคุณ