การใช้งาน Gmail (@g.sut.ac.th)

 

1.การ login เข้าใช้งานระบบ

ท่านสามารถทำการ sing in เข้าสู่ระบบ Gmail จากเมนู Applications -> Gmail : (@g.sut.ac.th) หรือเรียกเข้าใช้งานโดยตรงได้จาก url http://mail.google.com ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

- เมื่อ login แล้วจะปรากฏหน้าจอดังนี้

*circle หรือภาษาไทยเรียกว่า "แวดวง" จะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานจาก google Plus (Social network จาก google) คล้ายๆเพื่อนที่มี relation ship แตกต่างกันใน facebook ถ้าหากเรามีการใช้งาน google plus และมีเพื่อนวน google plus (circles) ส่งจดหมายมาถึงเรา เมลล์นั้นจะปรากฎที่ inbox ของ Circles 

 


 

 

 2.การเขียน E-mail และการส่งเมลล์ 

 

- เมื่อเขียนข้อความ คุณจะเพิ่มผู้รับในช่อง "ถึง", "สำเนา" หรือ "สำเนาลับ"

- หากต้องการเพิ่มผู้รับหลายคน ให้ใส่เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างชื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ

- หากต้องการส่งอีเมลถึงคนจำนวนมาก คุณสามารถสร้างกลุ่ม และเพิ่มที่อยู่อีเมลของกลุ่มในช่อง "ถึง"

- การแนบไฟล์สูงสุดได้  25 Mb  / หากขนาดใหญ่เกิน ระบบจะทำการ upload ไฟล์ไปที่ google drive อัตโนมัติ และทำเป็น link ดาว์นโหลดเอกสารแทน

 - กด "send" เพื่อส่งจดหมาย 

 


 

 

3. การส่ง email ถึงผู้ใช้แบบหลายคนโดยการสร้างกลุ่ม

 

- ทำการสร้างกลุ่มก่อนเขียนจดหมาย  โดยเลือกเมนู Group จาก google Apps มุมบนด้านขวามือ

 

-กดปุ่ม "CREATE GROUP"

 

 -สร้างกลุ่ม โดยระบุชื่อกลุ่ม /ชื่อ email ของกลุ่ม / คำอธิบายของกลุ่ม เสร็จแล้วกด CREATE

 

-เลือกเมนู My group แล้วเลือกเมนู manage

 

 

- เลือกเมนู Direct add members

 

-พิมพ์รายชื่อ email ของบุคคลที่ต้องการ add เข้ากลุ่ม(คั่นด้วย คอมม่า)  / เขียน welcome message (ระบบจะแจ้งคนใน group ว่าเรา add เขาเข้ากลุ่ม)

 

-จากนั้นกดปุ่ม "Done"

 

-ให้ท่านกลับมาที่ Application Mail โดยเลือกจากเมนู Google App

 

-จากนั้น กดปุ่ม compose จดหมายตามปกติ  / ที่ช่อง TO : ใส่ชื่อกลุ่ม ตามด้วย @googlegroups.com  / กดปุ่ม Send

-จบขั้นตอนการส่งเมลล์แบบกลุ่ม