หน้าหลัก
 

ปฏิทิน

Login Form

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

จำนวนผู้เยี่ยมชม

604601 ผู้เยี่ยมชม

ใครบ้างที่ ONLINE

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รับฟังข่าวสารทางวิทยุ

รับชมข่าวสารทางทีวี

 
ข่าวประกาศ จากหอพักนักศึกษา
เขียนโดย Admin_Dcs   
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2558

 
 > นักศึกษาใหม่ระบบโควตา ปี 2558 โปรดทราบ
       - จองหอพักออนไลน์ วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2558
       - ชำระเงินค่าหอพัก วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558
         (ขั้นตอน วิธีการ เช่นเดียวกับการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์)
       - ประกาศผลการจัดห้องพัก (จัดให้เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าหอพักเท่านั้น) วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
 
> ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาหอพัก ภาค 3 ปีการศึกษา 2557 
      
      - หรือตรวจสอบหมายเลขหอพัก/ห้องพักจากเมนู"ระเบียนประวัติ"
         เมื่อ Login เข้าระบบทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
 > ตรวจสอบค่าไฟฟ้าห้องพักแบบ Online (Username/Password : รหัสนักศึกษา)
 > แผนที่เดินทางสู่ มหาวิทยาลัย 
 > เอกสารประชาสัมพันธ์หอพัก รายละเอียด
   
 > อนุญาตให้นักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 13 15 16 ติดเครื่องทำน้ำอุ่นได้ 
 > ติดต่อที่ปรึกษาหอพักตลอด 24 ชั่วโมง กลุ่มหอพักหญิง  085-772-663 
                                                                กลุ่มหอพักชาย   085-772-664
 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการชำระเงินค่าไฟฟ้าฯ ของ นศ.หอพัก    
 > ประกาศค่าธรรมเนียมหอพักฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 มิ.ย. 2552          
 > ประกาศค่าธรรมเนียมหอพัก เริ่มใช้ปีการศึกษา 2552  
 > นักเรียนที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์โควตา 28 ก.พ.-1มี.ค.2558 ติดต่อเข้าพัก  ดังนี้
        หอพักนักศึกษาหญิง:  - สำนักงานหอพักสุรนิเวศ 1-3 โทรศัพท์ 044-225-121-22
                                           - สำนักงานหอพักสุรนิเวศ 4-6 โทรศัพท์ 044-225-130-31
                                           - สำนักงานหอพักสุรนิเวศ 15 โทรศัพท์ 044-225-176-77
                                           - สำนักงานหอพักสุรนิเวศ 16 โทรศัพท์ 044-225-123
                                           -
สำนักงานหอพักสุรนิเวศ 17 โทรศัพท์ 044-225-176-77       
      
หอพักนักศึกษาชาย:   - สำนักงานหอพักสุรนิเวศ 7,11-12   โทรศัพท์ 044-225-171
                                           - สำนักงานหอพักสุรนิเวศ 8-10   โทรศัพท์ 044-225-125
                                           - สำนักงานหอพักสุรนิเวศ 13  โทรศัพท์ 044-225-145-46
 
>  กำหนดการด้านหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 และ 3/2557 รายละเอียด   
            - เปิดหอพัก (รายงานตัวเข้าหอพัก)ภาค 3/2557
                   วันที่ 14-15 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.
                   นักศึกษายังไม่มีที่พัก สมัครเข้าพักในหอพักได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
            - เริ่มปรับชำระค่าหอพัก+ค่าไฟฟ้าล่าช้า วันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
 
> ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา เปิดติวฟรีทุกภาคการศึกษา <<ติดตามข้อมูลใต้หอพักสุรนิเวศ 5>>     
 > รายชื่อคณะกรรมการหอพัก ปฏิบัติงานปีการศึกษา 2557       
 > ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปิด-เปิดหอพักภาคการศึกษาที่ 2/2557-3/2557    
 สาส์นชาวหอฉบับที่ 126    
 > สาส์นชาวหอฉบับที่ 125    
 
> การให้คำปรึกษากลุ่มด้านการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 > แบบฟอร์มรายงานสำหรับที่ปรึกษาหอพัก


  เปิดหอพักไอสไตน์ ปีการศึกษา 2557 ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา              
    
วันที่ 1 เมษายน  2558
 
นศ.โควตา/รับตรงเข้าหอพัก และปฐมนิเทศนศ.หอพัก ปีการศึกษา 2557             
    
วันที่ 17-18  มิถุนายน  2557
  อบรมกรรมการหอพักปีการศึกษา 2557             
     วันที่ 11-13  มิถุนายน  2557

 ภาพโครงการอบรมติวเตอร์ประจำศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา
            
    วันที่ 7-9 มิถุนายน 2557

 ภาพบุคลากร ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดูงานหอพัก            
    วันที่ 2  เมษายน 2557
 ภาพปฐมนิเทศกรรมการหอพัก/มอบเกียรติคุณกรรมการหอพัก
            
    วันที่ 20 มีนาคม 2557
 
ภาพกิจกรรม "วันสัมพันธ์ชาวหอ" ปีการศึกษา 2556            
   
วันที่ 8-9 มีนาคม 2557

 เลือกตั้งกรรมการหอพัก ปฏิบัติงานปีการศึกษา 2557               
    
วันที่ 4 มีนาคม  2557
ภาพรองอธิการและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พบปะ กรรมการหอพัก
           
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
  อบรมกรรมการหอพักปีการศึกษา 2556            
     วันที่ 14-16  พฤษภาคม  2556
  อบรมกรรมการหอพักปีการศึกษา 2555         
     วันที่ 15-17  พฤษภาคม  2555
   อบรมกรรมการหอพักปีการศึกษา 2554         
     วันที่ 9-10 พฤษภาคม  2554
  ภาพกิจกรรม "วันสัมพันธ์ชาวหอ" ปีการศึกษา 2555         
    วันที่  9-10 มีนาคม 2556
  ภาพกิจกรรม "วันสัมพันธ์ชาวหอ ปีการศึกษา 2554        
    วันที่  3-4 มีนาคม 2555
  รวมภาพ"วันสัมพันธ์ชาวหอ" ประจำปีการศึกษา 2553       
    วันที่  5-6  มีนาคม 2554
  กีฬาน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2555    
     วันที่  29 กันยายน  2555
 
 กีฬาน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2554    
     วันที่  1 ตุลาคม 2554 
  กีฬาน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2553        
    วันที่  19 มิถุนายน 2553 
 --------------------------------------
  ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2556 >>>
  ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2555 >>> 
 
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2554 >>>
  
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2553 >>>
  
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2552 >>>
  
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2551 >>>
  
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2550 >>>
  
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2549 >>>
 
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2548 >>>
 
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2547 >>>
  
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2546 >>>
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2558 )
 
 
เลขที่ 111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-5126,0-4422-5170 โทรสาร 0-4422-5170