หน้าหลัก
 

ปฏิทิน

Login Form

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

จำนวนผู้เยี่ยมชม

573185 ผู้เยี่ยมชม

ใครบ้างที่ ONLINE

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รับฟังข่าวสารทางวิทยุ

รับชมข่าวสารทางทีวี

 
ข่าวประกาศ จากหอพักนักศึกษา
เขียนโดย Admin_Dcs   
วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2557

 
 > นักศึกษาใหม่(โควตา)จองหอพักออนไลน์วันที่ 13-18 มิถุนายน 2557
 >
ประกาศผลการสมัครหอพัก ปีการศึกษา2557 สำหรับนักศึกษารุ่นพี่  (ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย.57)     
 > แผนที่เดินทางสู่ มหาวิทยาลัย 
 > เอกสารประชาสัมพันธ์หอพักรายละเอียด
 
> ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาหอพัก ภาค 3 ปีการศึกษา 2556  
     - หรือตรวจสอบหมายเลขหอพัก/ห้องพักจากเมนู"ระเบียนประวัติ"
         เมื่อ Login เข้าระบบทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
 >
ตรวจสอบค่าไฟฟ้าห้องพักแบบ Online (Username/Password : รหัสนักศึกษา)     
 > อนุญาตให้นักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 13 15 16 ติดเครื่องทำน้ำอุ่นได้ 
 > ติดต่อที่ปรึกษาหอพักตลอด 24 ชั่วโมง กลุ่มหอพักหญิง  085-772-663 
                                                               กลุ่มหอพักชาย   085-772-664
 > แนวทางการป้องกันตนเองจากโรค ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009        
     Hotline โดยทีมแพทย์ มทส. ตลอด 24 ชั่วโมง เบอร์ 082-6013670
 > ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการชำระเงินค่าไฟฟ้าฯ ของ นศ.หอพัก    
 > ประกาศค่าธรรมเนียมหอพักฉบับที่ 2 เริ่มใช้ 20 มิ.ย. 2552          
 > ประกาศค่าธรรมเนียมหอพัก เริ่มใช้ปีการศึกษา 2552  
 > นักศึกษาติดต่อสำนักงานหน่วยหอพัก  ดังนี้
        หอพักนักศึกษาหญิง:  - สำนักงานหอพักสุรนิเวศ 1-3 โทรศัพท์ 044-225-121-22
                                           - สำนักงานหอพักสุรนิเวศ 4-6 โทรศัพท์ 044-225-130-31
                                           - สำนักงานหอพักสุรนิเวศ 15 โทรศัพท์ 044-225-176-77
                                           - สำนักงานหอพักสุรนิเวศ 16 โทรศัพท์ 044-225-123
        หอพักนักศึกษาชาย:   - สำนักงานหอพักสุรนิเวศ 7,11-12   โทรศัพท์ 044-225-171
                                          - สำนักงานหอพักสุรนิเวศ 8-10   โทรศัพท์ 044-225-125
                                          - สำนักงานหอพักสุรนิเวศ 13  โทรศัพท์ 044-225-145-46
 
>  กำหนดการด้านหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2556 และ 1/2557 รายละเอียด   
       - ปิดหอพักภาค 3/2556 วันที่ 12 เมษายน 2557 เวลา 16.00 น.
       - เปิดหอพัก(รายงานตัวเข้าหอพัก)ภาค 1/2557
            1.นักศึกษาใหม่(โควตา) วันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น.
            2.นักศึกษาใหม่ (แอดมิชชั่น) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น.
            3.นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. 
       - เริ่มปรับชำระค่าหอพัก+ค่าไฟฟ้าล่าช้า วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
       - ปิดหอพักภาค 1/2557 วันที่ 19 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น.
 
> ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา เปิดติวฟรีทุกภาคการศึกษา <<ติดตามข้อมูลใต้หอพักสุรนิเวศ 5>>     
 > รายชื่อคณะกรรมการหอพัก ปฏิบัติงานปีการศึกษา 2557       
 > ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปิด-เปิดหอพักภาคการศึกษาที่ 3/2556-1/2557    
 สาส์นชาวหอฉบับที่ 126    
 > สาส์นชาวหอฉบับที่ 125    
 
> การให้คำปรึกษากลุ่มด้านการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 > แบบฟอร์มรายงานสำหรับที่ปรึกษาหอพัก


 
 ภาพบุคลากร ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดูงานหอพัก             
    วันที่ 2  เมษายน 2557
 ภาพปฐมนิเทศกรรมการหอพัก/มอบเกียรติคุณกรรมการหอพัก
             
    วันที่ 20 มีนาคม 2557
 
ภาพกิจกรรม "วันสัมพันธ์ชาวหอ" ปีการศึกษา 2556             
   
วันที่ 8-9 มีนาคม 2557
 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2557 
          
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
 ภาพรองอธิการและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พบปะ กรรมการหอพัก           
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
 ภาพทำกลุ่มให้คำปรึกษาด้านการเรียน หอพักสุรนิเวศ 16            
    เดือนมิถุนายน - กันยายน 2556
 ภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555            
    วันที่  1 ตุลาคม 2556 
  ภาพการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ            
    วันที่  20  กันยายน  2556 
 ภาพโครงการวันแม่แห่งชาติ ปี 2556           
    วันที่  8  สิงหาคม  2556
  ภาพโครงการเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ปี 2556           
    วันที่  24  พฤษภาคม  2556
  อบรมกรรมการหอพักปีการศึกษา 2556            
     วันที่ 14-16  พฤษภาคม  2555
  ภาพปฐมนิเทศกรรมการหอพัก/มอบเกียรติคุณกรรมการหอพัก         
    วันที่  14 มีนาคม 2556
  ภาพเลือกตั้งกรรมการหอพัก ปฏิบัติงานปีการศึกษา 2556         
    วันที่  13 ก.พ. และ 7 มี.ค.2556
  อบรมกรรมการหอพักปีการศึกษา 2555         
     วันที่ 15-17  พฤษภาคม  2555
   อบรมกรรมการหอพักปีการศึกษา 2554         
     วันที่ 9-10 พฤษภาคม  2554
  ภาพกิจกรรม "วันสัมพันธ์ชาวหอ" ปีการศึกษา 2555         
    วันที่  9-10 มีนาคม 2556
  ภาพกิจกรรม "วันสัมพันธ์ชาวหอ ปีการศึกษา 2554        
    วันที่  3-4 มีนาคม 2555
  รวมภาพ"วันสัมพันธ์ชาวหอ" ประจำปีการศึกษา 2553       
    วันที่  5-6  มีนาคม 2554
  กีฬาน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2555    
     วันที่  29 กันยายน  2555
 
 กีฬาน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2554    
     วันที่  1 ตุลาคม 2554 
  กีฬาน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2553        
    วันที่  19 มิถุนายน 2553 
  
  --------------------------------------
  
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2555 >>>
 
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2554 >>>
  
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2553 >>>
  
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2552 >>>
  
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2551 >>>
  
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2550 >>>
  
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2549 >>>
 
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2548 >>>
 
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2547 >>>
  
ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2546 >>>
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2557 )
 
 
เลขที่ 111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-5126,0-4422-5170 โทรสาร 0-4422-5170